Психология

ПЕРИОДА ОТ 45 ДО 65 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

             С какво ни помага и с какво ни пречи това знание. Психиката на човека се променя с възрастта му. За да сглобим пълна картина на възрастовото развитие на човека по време на неговата зрялост, трябва да синтезираме информацията по години и периоди, в които се пресичат няколко планетарни цикъла. […]

НЕИЗБЕЖНИТЕ КРИЗИ В СЕМЕЙСТВОТО И КАК ДА ГИ ПРЕОДОЛЕЕМ ХРОНОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕ НА СЕМЕЙСТВОТО

                             ХРОНОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕ НА СЕМЕЙСТВОТО               Семейството в развитието си преминава определени етапи, свързани с някои неизбежни обективни обстоятелства. Едно от тези условия е естествения път.  Раждане на дете, смъртта на един стар човек – всичко това значително променя структурата на семейството и […]

МЕТОДИ, ТЕХНИКИ И УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАБОТА ВЪРХУ ЛИЧНИЯ МАГНЕТИЗЪМ

            /продължение/                                                                  ЙОГА-ДИШАНЕ        Тъй като правилното диша­не е основата на промените в мирогледа и поведението, ко­ито на […]

КАКВО РАЗБИРАМЕ ПОД ЛИЧЕН МАГНЕТИЗЪМ?

             Всички ние познаваме хора, които като говорят, слушателите им занемяват. Други привличат вниманието, щом влязат в стаята. Светци и тирани, рок-звезди и политически лидери – какво позволява на тези хора да упражня­ват такова влияние върху околните?     Така както металът привлича полюсите на магнита, така и личността на духовно силните хора излъчва магнетично […]

Периодът от 36 до 45 годишна възраст

          Периодът от жизнения цикъл на човека от около тридесет и шест до около четирдесет и пет години Тъй като всеки цикъл (период) обикновено започва с криза в живота на човека, и този не прави изключение. Началото на прехода в средата на живота прекратява внезап¬но и необяснимо относителната устойчивост, което причинява […]

Периодът 30 – 36 годишна възраст

           Това е периодът, в който хората  преодоляват илюзията, че животът е разбираем и може да бъде насочен в желана посока. Но това е и период на относителна устойчивост. За първи път се появява възможност и способност за влияние върху предстоящия  живот. Започва заемане на окончателно място в него, т.е. в […]

ЦИКЛИТЕ В ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ

        Времето от двадесет и девет  до около                    тридесет годишна възраст.   За много хора това е период на социална криза. Това е, до определена степен, защото не можем бързо да се движим „нагоре” към върховете на избраната от нас дейност. Първите кариерни […]

Механизъм на влияние на илюзиите върху поведението

   Илюзиите са адаптивен механизъм, засилващ влиянието на опита на предшествениците (изобразен от емоции) върху пове­дението. Илюзиите са преценки за конкретни обекти и насоки за поведение, повлияни от емоции; резултат от покриването („оцве­тяването“) с емоции на конкретна индивидуална реалност. Същ­ността на илюзиите е увеличена привлекателност на поведение и обекти, каквато не би съществувала в отсъствие […]

Период в живота-времето от двадесет и девет – тридесет годишна възраст

                         ЦИКЛИТЕ В ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ          Времето от двадесет и девет – тридесет годишна възраст За много хора това е период на социална криза. Това е до определена степен защото не можем бързо да се движим „нагоре” към върховете на избраната […]

Периодите в човешкия живот

                                                     ЦИКЛИТЕ В ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ                               Времето от двадесет и две до двадесет и осем годишна възраст.   […]