Девето упражнение ЧИСТЕНЕ

Девето упражнение ЧИСТЕНЕ

           Посвещение: Покаяние
То зависи от самия човек и е свързано с:
– Почистване на душата от всичко ненужно;
– Равносметка на целия живот;
– Формиране на нов начин на мислене и поведение.
Чрез Покаянието кандидатът се връща към своя Божествен произход. Следствие от  него е получаване на просветление, което помага на човека да развива истинските добродетели. Има пряка връзка между Покаянието и смирението /да преодолееш  гордостта си/. То се случва вътре в душата на човека /не е необходим посредник – църква, учение/. То е доброволен процес. След постигането му у човека се ражда по – извисен критерий за всичко в живота.

       В Паневритмията Посвещението Покаяние обхваща Упражненията от Шесто /Отваряне/ до десето /Летене/.

       Чувства и емоции: Съсредоточеност и свещенодействие; Стремеж (импулс) към изчистване на вътрешния ни свят. Готовност да приемем Словото на Живота т.е. благата, които Духът е определил за нас. Стремеж към посяване (създаване) на чисти мисли, чувства и постъпки в живота ни.

        Идеи:
1.Страданието e работата, свързана с процеса на вътрешно чистене. След като човек се изчисти, е готов да приеме словото на Живота.
2.Идеята, че човек е достоен да върви по Божия път.
3.Идеята за посяване на Словото – чисти мисли, чувства и постъпки.
4. Идеята за изчистване на остатъците от старозаветния начин на живот у нас.
5.Идеята за Алхимическия код – чистене на клетъчно ниво (обмен на кислорода с въглероден двуокис).
6.Пречистени, ние се подготвяме да полетим в един по – възвишен и прекрасен свят.

   Мисли на Учителя:
„Христос казва: „Аз съм жив хляб и който Ме яде, ще има живот вечен.“ За да можем да разберем думите Христови, трябва да се очистим – да очистим зрението, да очистим и ума си.“ „Житното зърно“ (Неделни Беседи, 23.03.1914 Неделя, София) Беинса Дуно.

     Тръгва се с левия крак. Ръцете са събрани пред устата с длани навън. С дъгообразно движение в хоризонтална плоскост ги придвижваме вствани, като едновременно с това духаме. Духането – това е Словото. Движението на ръцете е посяването на Словото или посяването на чисти мисли, чувства и постъпки в живота. Това движение в хоризонтална посока показва, че изчистваме от себе си всичко, което препятства силите на Духа да се проявяват в нашия живот. От духовна гледна точка, когато вдишваме приемаме благата, които Духът е определил за нас. А чрез духането изчистваме физически по – висшите тела на материята от елемента земя, който носи инертност и кристализация, а също и негативни мисли и чувства. Това е правилен път за внасяне на чисти мисли, чувства и постъпки. Когато човек изчисти своя вътрешен свят, той е готов да приеме Словото на живота.

       Дишане: След завършване на упражнението „Пляскане“ бързо поемаме въздух. При първата стъпка с левия крак издишваме с леко „ХУ – У“. Схема 1 – 1.

      Тоналност ла – минор – тъмносин цвят – носи интуиция и прозрение към изчистване на остатъците от старозаветния живот.

           За обяснение на Упражненията си позволявам да използвам една прекрасна книга „Паневритмия – Човешката душа в единство с Всемирната Хармония – Въведение в упражненията представени от Ярмила Менцлова” – преиздадена от Сдружение „Слънчогледи” и разпространявана безплатно.

      Първите 10 упражнения от Паневритмията се наричат „Първият ден на Пролетта“.
Те са свързани и се изпълняват последователно, без прекъсване. Тези упражнения представляват въведение в Новия живот, както през пролетта силите на Макрокосмоса прииждат изобилно; събуждат от дълбокия зимен сън всички живи организми и ги подтикват към растеж. Същият процес се извършва във вътрешния живот на човека, когато в определен момент душата се пробуди за Нов живот, Живота на Всемирното Божествено космично съзнание.

         9-о упражнение – „Чистене“
Пръстите на ръцете са поставени пред устата, палецът, показалецът и средният пръст са събрани, а останалите са свободни и леко закръглени. Ръцете се разгъват с леко дъгообразно движение пред тялото, разтварят се встрани и заемат хоризонтално положение. Пръстите се отварят, сякаш сеят семена. При това движение се духва през устата, устните, полуотворени, изговарят придихателно „ху“.  Диханието е Божественото Слово, което внася чистота.   Вдишването е възприемане; издишването – чистене. Движението на ръцете, които се разтварят встрани, е посяване на Словото.

„Интензивен е животът на ученика! Ученикът преживява радости и дълбоки скърби, каквито светът не познава. Това е скръбта на всички посадени семенца в тъмната земя.“
„След като се придобият знанията, т.е. семето е посято, устременият към духовен живот е подложен на изпитанието на самотата, на тишината и на тъмнината. Преминавайки тези изпитания, в борбата за оцеляване душата укрепва. Обработването, алхимията са в техния краен стадий, нови сили прииждат и ще породят творческия устрем. Именно в този момент става въплъщаването, раждането, връщането към живота. От интензивността на вътрешната работа зависи духовното излъчване на човека.“
Това упражнение изразява възприемането на Словото, то представя как Словото, което се дава устно от великите мъдреци, трябва да се внесе в живота на хората. Израз е на женския принцип.
Упражнението е метод за постигане на чисти мисли и чувства, за извършване на благородни постъпки.

 9-о упражнение – „Чистене“ – Трансформация    Сеитба на Словото Божие
      Мелодия N° 9 е мелодия N° 1 -40 такта.
 Изходно положение:
Тежестта на тялото е върху левия крак, пръстите са поставени пред устата, палецът, показалецът и средният пръст са събрани, а останалите са леко отворени и закръглени, длани, обърнати напред.

              Ход на движенията:
1-ви такт – стъпка с десния крак напред и едновременно с това ръцете, описвайки леко извити дъги, с плавно непрекъснато движение се разтварят встрани до хоризонтално положение, сякаш сеят семена. При това движение се духва леко през устата с полуотворени устни.
2-ри такт – стъпка с левия крак напред, ръцете се връщат по обратния път до изходно положение пред устата. При това движение се вдишва през носа.
Тези движения се повтарят до края на мелодия № 9 или 40 такта. На 40-ия такт стъпка с  левия крак напред, ръцете се събират пред устата и без преходно движение започва след-ващото упражнение № 10.

Паневритмията-път на душата към Бога ,
About Веселин Арсов

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *