Осмо упражнение ПЛЯСКАНЕ

Осмо упражнение ПЛЯСКАНЕ

   Посвещение: Покаяние
То зависи от самия човек и е свързано с:
– Почистване на душата от всичко ненужно;
– Равносметка на целия живот;
– Формиране на нов начин на мислене и поведение.

Чрез Покаянието кандидатът се връща към своя Божествен произход. Следствие от него е получаване на просветление, което помага на човека да развива истинските добродетели. Има пряка връзка между Покаянието и смирението /да преодолееш гордостта си/. То се случва вътре в душата на човека /не е необходим посредник – църква, учение/. То е доброволен процес. След постигането му у човека се ражда по – извисен критерий за всичко в живота.

В Паневритмията Посвещението Покаяние обхваща Упражненията от Шесто /Отваряне/- до Десето /Летене/.

Чувства и емоции: Радостта на душата, добила освобождение. (Радостта на пеперудата, излязла от пашкула.) Разширение, отдаване на чувството за свобода. Стремеж към издигане в един свят, изпълнен с радост и красота. Раздвижване на енергията и силата на душата.

Идеи:
1.Тържеството на Свободата. Тя е вече придобита.
2. Идеята за умението да се радваме на постигнатия успех, придобивка, завършената работа.
3. Идеята, че мисълта определя дали човек ще се радва или скърби.

Мисли на Учителя: „Който има светлина и знание, той е готов да служи на Бога, да изпълнява волята Му с Любов и радост. При това положение Бог ще се весели, а човек ще учи, ще придобива знания. Да възприемечовек Истината, това значи да придобие Свобода. Само свободният може да влезе като гражданин в Царството Божие.“

           Упражнението „Пляскане“ е тържество на свободата. Тия движения изразяват радостта на душата, която е добила освобождение. Формата на движенията в упражнението дава възходяща посока на енергията. Двете ръце се разтварят странично в дъгообразно движение. Под нивото на раменете – значи в гъстата материя. Достигат до положение на кръста, след което обратно по дъгите на движение се връщат пред гърдите и пляскат пред гръдната чакра с леко възходящо движение. Дланите са изпънати, пръстите на ръцете се отклоняват след пляскането под ъгъл от 45 градуса пред лицето. Пляскаме, когато стъпваме с десния крак, който е свързан с принципа на Мъдростта, на ума. Човек е същество, което мисли. Мисълта определя дали той ще се радва или ще скърби в живота си. Лявата длан възприема енергиите, които слизат от Причинния свят, а дясната – енергията от Менталния свят. Полукръговото движение на ръцете е по дъгите под хоризонта. Преодолява се гъстата материя. Пляскането е на височината на сърдечната чакра. Чрезтова упражнение ние се издигаме по – високо от всекидневното си състояние в един свят, изпълнен с радост и красота. И трите упражнения „Отваряне“, „Освобождение“ и „Пляскане“ носят вдъхновение, творчески импулс, динамичен разтеж. Стимулират развитието на човешката индивидуалност.

Дишане: 4 – 4; 3 – 2; 3 – 3; 3 – 2; 3 – 3. След завършването на упражнението бързо поемаме въздух, като подготовка за следващото упражнение.

Тоналност ре – мажор – портокалов цвят. Облива ни със слънчева светлина, раздвижва силите и енергията на душата.

           За обяснение на Упражненията си позволявам да използвам една прекрасна книга „Паневритмия – Човешката душа в единство с Всемирната Хармония – Въведение в упражненията представени от Ярмила Менцлова” – преиздадена от Сдружение „Слънчогледи” и разпространявана безплатно.

             Първите 10 упражнения от Паневритмията се наричат „Първият ден на Пролетта“.

       Те са свързани и се изпълняват последователно, без прекъсване.   Тези упражнения представляват въведение в Новия живот, както през пролетта силите на Макрокосмоса прииждат изобилно; събуждат от дълбокия зимен сън всички живи организми и ги подтикват към растеж.
Същият процес се извършва във вътрешния живот на човека, когато в определен момент душата се пробуди за Нов живот, Живота на Всемирното Божествено космично съзнание.
8-о упражнение – „Пляскане“
Пляскането с ръце в това упражнение изразява радостта на човека от това, че се е освободил от кармичните и неестествени връзки. Едва след като се е освободил, човек осъзнава колко е бил ограничен.
След пляскането ръцете се отварят с длани нагоре – това е радостта на цветето, което напролет е разтворило за пръв път своето венче на слънчевите лъчи; това е радостта на пеперудата, която е излетяла от пашкула; това е радостта на душата, разцъфтяла за светлината. Душата е добила освобождение.
„Човекът, който се въплъщава на земята, трябва да учи. Животът е висше училище, където се преподават най-разнообразни уроци. Страданията и радостите са уроци, които човек трябва да изучава в дълбочина; той ще опознава страданието и ра достта, докато обърне лицето си към Бога.
Да обърне лицето си към Бога означава да работи с методите на Любовта, която носи топлина и живот на човешкото същество; да работи с методите на Мъдростта, която носи светлина на ума; да работи с методите на Истината, която прави човека свободен и разширява неговото съзнание.
Този, който работи с тези три Космични сили, ще успява във всичко, което предприема в живота.“

8-о упражнение – „Пляскане“
Радостта да бъдеш свободен.

Мелодия N° 8 -40 такта.
Изходно положение:
Тежестта на тялото е върху левия крак, ръцете се намират в крайната позиция от предишното упражнение, със свити юмруци пред гърдите, без преходно движение.

Ход на движенията:
1- ви такт – стъпка с десния крак напред и едновременно с това ръцете с леко дъгообразно движение се спускат надолу и се раз¬тварят хоризонтално встрани, с длани надолу.
2- ри такт – стъпка с левия крак напред, като ръцете със същото леко дъгообразно движение се спускат надолу и се връщат по обратния път, пляскат на височината на лицето и се издигат леко нагоре, пред лицето, разтваряйки се като чашка на цвете.
3- ти такт – стъпка с десния крак напред и едновременно с това ръцете описват две леки низходящи и равноотдалечени дъги, без да се докосват, спускат се, после се разтварят хоризонтално встрани, както в 1-ви такт.

           Тези движения се повтарят до края на мелодията или 40 такта. На 40-ия такт – стъпка с
левия крак напред, ръцете след последното пляскане се спускат, за да се поставят пред устата, и без преходно движение се преминава към упражнение N° 9.

Паневритмията-път на душата към Бога , ,
About Веселин Арсов

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *