Шесто упражнение ОТВАРЯНЕ

Шесто упражнение ОТВАРЯНЕ

Посвещение: Покаяние.

Чувства и емоции: Единение с Бога; Мистичност; Доверие; Съкровенност; Отваряне. Стремеж към свобода. Освобождаване от страха.

Идеи:
1.Приемане на Бог като обект на нашата любов.
2.Разумност на мисли и чувства. Освобождаване на пътя за проява на ума и сърцето.
3.Идеята да не се мисли за старото – да се затвори вратата към него.
4.Идеята за индивидуализация на съзнанието.
5.Идеята да забелязваме и да се отваряме за доброто, положителното, красивото в нас, в околнитеи в средата ни, а пък да се затваряме за отрицателното.

        Мисли на Учителя:
        „Отвори душата си за Божественото съзнание. Докато не приемеш Бог като обект на своята любов, нищо не можеш да постигнеш. И тъй вратата на твоя ум и твоето сърце трябва да бъдат всякога отворени, за да чуеш глъса на Бога, който казва: „Излез от твоите стари, затворени разбирания. Излез от стария живот и влез в новия, при новите разбирания за живота.“

Започва се с десен крак. Лява ръка на кръста с палец назад, а дясната – хоризонтално пред гърдите. След 19 –тия такт се сменят ръцете.
Упражнението „Отваряне“ е създадено за разрешаване на противоречията. Движението с дясната ръка е за разрешаване на противоречията в мислите, а лявата ръка – в чувствата. С ръцете си ние изпращаме енергия, с която премахваме противоречията. Движението на ръката навън е отваряне, а навътре – затваряне, и не мислим за това, което оставяму зад гърба си т.е. за старото.
(Мои разсъждения: всъщност в нито едно упражнение на Паневритмията няма движение назад. Само в някои текстове за Упражнението „Красота“ се описва едно движение на тялото – „сякаш леко полюляване“, което би могло да символизира евентуално колебание, но тъй като се отнася за отработването на гъстата материя с мъжката енергия, според мен по – добре би се трактувало като подготовка за осъществяване на творческия импулс. Погледът е винаги напред и леко нагоре (на около 15 градуса). Единственото отклоняване на погледа имаме в Упражнението „Тъкане“, където за пръв път поглеждаме партньора си и това символизира способността ни да се поставим на неговото място. )
Упражнението „Отваряне“ е метод за логически правилно и разумно възприемане на света с ума и сърцето. Движението на ръцете е в хоризонтална плоскост, което свързваме със света на материята. Процесът на изчистване и освобождаване на пътя за за проява на ума и сърцето среща съпротива поради инертността на съзнанието ни. Тук човешкото съзнание достига много висока степен на индивидуализация, след като е разрешило противоречията, които дотогава са спъвали ума и сърцето.

           Дишане: Квадратна променлива структура 4 – 4; 3 – 2; 3 – 3.

           Тоналност ре – мажор. Духовната ни природа е подложена на непрекъснато движение с портокалов цвят, който носи силен творчески импулс.

                За обяснение на Упражненията си позволявам да използвам една прекрасна книга „Паневритмия – Човешката душа в единство с Всемирната Хармония – Въведение в упражненията представени от Ярмила Менцлова” – преиздадена от Сдружение „Слънчогледи” и разпространявана безплатно.

Първите 10 упражнения от Паневритмията се наричат „Първият ден на Пролетта“.

Те са свързани и се изпълняват последователно, без прекъсване.  Тези упражнения представляват въведение в Новия живот, както през пролетта силите на Макрокосмоса прииждат изобилно; събуждат от дълбокия зимен сън всички живи организми и ги подтикват към растеж.  Същият процес се извършва във вътрешния живот на човека, когато в определен момент душата се пробуди за Нов живот, Живота на Всемирното Божествено космично съзнание.

                             Шесто упражнение – „Отваряне“

Да се отворим за добрите мисли и за добрите чувства
Дясната ръка, после лявата на свой ред се отварят настрани и се връщат пред гърдите. В това упражнение движението с дясната ръка е за примиряване на противоречията в мислите, а движението с лявата ръка – за разрешаване на проблемите на сърцето. С движенията на ръцете човек изпраща известни енергии, които премахват пречките от светлия път на душата, за да може тя да започне своя възход.„За да вникне и разбере законите на Природата, човек трябва да се отвори за нея. Това е движението отваряне и след като се е отворил и освободил, той се затваря, т.е. затваря се за влиянията на миналото.
Вратата на миналото трябва да се затвори, а вратата на бъдещето трябва да се отвори. А това, което отваря, е настоящето, това е нашата действаща воля.“
Това упражнение може да се нарече:   Метод, с който се учим логически правилно и разумно да правим своите заключе¬ния в областта на мислите и чувствата .

Шесто упражнение – „Отваряне“
1. Отваряне за добрите мисли
2. Отваряне за добрите чувства
Мелодия N°6-40 такта
1. Отваряне за добрите мисли -18 такта .

Изходно положение:
Тежестта на тялото е върху левия крак, лявата ръка е поставена на кръста, с палеца назад, а дясната ръка, с длан надолу, е опряна с палеца до гърдите.

Ход на движенията:
1- ви такт – стъпка с десния крак напред и ед¬новременно с това дясната ръка се отваря плавно, описвайки дъга напред и встрани до хоризонтално положение, с длан надолу.

 2- ри такт – стъпка с левия крак напред и едновременно с това дясната ръка се връща по обратния път в изходно положение.
Движенията от първите два такта се повтарят до 18-и такт включително; тежестта е на левия крак, а дясната ръка се връща в изходно положение .
2. Отваряне за добрите чувства – 22 такта   – смяна на ръцете
19- и такт – стъпка с десния крак напред и едновременно с това лявата ръка се отваря наляво до хоризонтално положение ; същевременно дясната ръка се поставя на кръста.
20- и такт – стъпка с левия крак напред, лявата ръка се връща по обратния път.
Тези движения се повтарят до края на мелодията или 40 такта.
На 40-ия такт, със стъпката на левия крак напред и лява ръка, изнесена хоризонтално встрани, на 3-то време от същия такт двете ръце се поставят пред тялото, на височината на гръдната кост, със свити юмруци. Това е преходното движение към следващото упраж¬нение № 7.

Паневритмията-път на душата към Бога , , , ,
About Веселин Арсов

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *