Трето упражнение ДАВАНЕ

Трето упражнение ДАВАНЕ

                                                                                                            ДАВАНЕ
Посвещение: Обръщане към Бога.

Чувства, емоции: Всеобхватна радост от даването, изпълваща и разширяваща душата. Чувство на изобилие, щедрост. Разширение.

Идеи:
1.Идеята да се научим да даваме с радост, но вече родена в човека. В Първото упражнение – Пробуждане тази идея ни беше подадена от Бога, като импулс. А в третото упражнение – Даване ние вече я осъзнаваме, приемаме и прилагаме. Умението да влизаме в обмен със средата и хората е първата крачка по пътя на нашето развитие.

2.Идеята, че Бог е пратил човека на Земята за да бъде мост между световете. А това може да стане възможно само ако се научим да даваме и получаваме (за да предаваме точно Божествените импулси) и ако се научим на смирение (за да не ги променяме по свое усмотрение). Усвояването на тези познания ни бе дадено като задача от Бог: даването в Пробуждане, а смирението в Примирение. И тук вече, в Третото упражнение ние показваме, че сме издържали първия изпит – усвояването на даването и получаването.

     За обяснение на Упражненията си позволявам да използвам една прекрасна книга „Паневритмия – Човешката душа в единство с Всемирната Хармония – Въведение в упражненията представени от Ярмила Менцлова” – преиздадена от Сдружение „Слънчогледи” и разпространявана безплатно.

Първите 10 упражнения от Паневритмията се наричат „Първият ден на Пролетта“. Те са свързани и се изпълняват последователно, без прекъсване.   Тези упражнения представляват въведение в Новия живот, както през пролетта силите на Макрокосмоса прииждат изобилно; събуждат от дълбокия зимен сън всички живи организми и ги подтикват към растеж.
Същият процес се извършва във вътрешния живот на човека, когато в определен момент душата се пробуди за Нов живот, Живота на Всемирното Божествено космично съзнание.

3-то упражнение – „Даване“

Движенията на това упражнение – даване и получаване – изразяват обмяната между вътрешния и външния живот на човека – между нас и силите на Живата Природа.  Каквото човек е приел от Природата, трябва да го обработи и да го даде. Ако задържи тези дарове само за себе си, ще заприлича на пълен съд с вода, който никога не се изпразва и водата му е застояла, тъй като не се обновява. А когато човек дава, той получава в замяна, както бликащият извор излива водите си непрестанно, за да получава все нови и нови струи.
Това е процес на обмяна, който ще се извърши в човека; той ще се почувства възроден, радостен и в добро разположение.
Това движение, където мисълта е свързана с тъй изразителния жест на даването, действа магически върху характера на този, който го повтаря ежедневно. То му помага да осъзнае Великия принцип на даването и на любовта. Човек, пробуден за своята Божествена Природа и за Любовта, трябва да научи какво е даването, какво е щедростта.

Мисли на Учителя:
„В това упражнение е вложен потенциалът на основните качества, които ще се развият в човека по време на Новата култура, която иде. Подготвяйки се още в нас-тоящето, човекът ще може да се превърне в пионер на тази култура, която ще бъде култура на жертвата на неговото его, на даването, на самоотричането за другите.“
„Познаването на закона за даването и приемането е неизбежно, защото той под-държа физическото и духовно равновесие у човека.“

3-то упражнение – „Даване“

Мелодия №3 – 34 такта.
Изходно положение:
Тежестта на тялото е върху левия крак, пръстите на ръцете са поставени на гърдите, с длани, обърнати навътре, а от лакътя до китката са леко отпуснати покрай тялото.

Ход на движенията:
1- ви такт – стъпка с десния крак напред и едновременно с това ръцете също се изнасят напред със заоблено движение, до височината на кръста, което наподобява жеста на даване.

2- ри такт – стъпка с левия крак напред и едновременно с това ръцете се връщат по обратния път и заемат изходно положение.

В следващите тактове се повтарят движенията от първите два такта до края на мелодия № 3 или 34 такта. На 34-тия такт – едновременно със стъпката с левия крак напред ръцете се връщат и се поставят на гърдите в изходно положение, за да се премине без преходно движение към следващото четвърто упражнение.

Следва…

 

Паневритмията-път на душата към Бога , , , , , , ,
About Веселин Арсов

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *