Пето упражнение ВДИГАНЕ

Пето упражнение ВДИГАНЕ

                                                              ВДИГАНЕ 

  Посвещение: Обръщане към Бога.

Чувства и емоции: Копнеж към Възвишеното. Зов към всички души да тръгнат по пътя към Бога. Дешевен подем към един по – красив и възвишен свят. Стремеж към разтеж и подем.

        Идея – идеята за приемане на новото, което идва от Божествения свят и отхвърляне на старото – така се повдигаме.

        Мисли на Учителя:
      „Когато движим ръцете отдолу нагоре значи започваме от Материалния свят към Божествения. Това е Еволюцията. Като отиваме при Бог трябва да занесем нещо А движението на ръцете отгоре надолу е Инволюция (от Бог към Земята).. Движението отгоре надолу – това е хубавото, което Бог ни е дал да го снемем на Земята и да бъде благословение за нас и за другите.“

Тръгва се с десния крак. Двете ръце се вдигат едновременно нагоре и след това се снемат. Горе, в огъня на Духа изгарят нечистите елементи на нашето земно проявление. След това ръцете се спускат надолу и назад, за да изпратят изгорялата нечиста материя към земятя. Така освобождаваме живота си от атавизма на миналото и се повдигаме в духовния си път. Ние създаваме подем на силите на живота. Това е събуждане на копнеж към Възвишеното. Това е зов към всички души да тръгнат по този път.
(В Паневритмията на Ярмила Менцлова, която предоставям на вашето внимание, ъгълът на повдигане на ръцете е 67.5 градуса. Чрез ръцете си ние разпределяме енергиите. Моето лично мнение е, че ръцете се издигат перпендикулярно нагоре под ъгъл 90 градуса. Основанията ми са следните: Всички упражнения от Паневритмията проследяват поетапно пътя ни към Бога. В първите упражнения човекът все още се захранва с енергия от двата космически потока, вървящи успоредно по гръбнака му: единият от центъра на Слънцето към центъра на Земята, а другият от центъра на Земята към центъра на Слънцето, които , както всеки знае, се движат перпендикулярно на земната повърхност.Той все още е просто едно от съществата в новосъздадения свят. Но Бог вече го е забелязал и избрал за свой представител на Земята. Той започва да му възлага задачи и изпити. Впоследствие, когато човек издържи изпитите, които Създателят му поставя, започва да получава духовна енергия от Невидимия свят, която идва до него под еволюционния ъгъл от 45 градуса. Но всичко това се случва в пътя, описан от следващите упражнения (след първите десет). Аз така разбирам Петото упражнение „Вдигане“ и така го играя. След време, може би ще го играя по друг начин и това ще се дължи на промените в духовното ми развитие. Това ме радва, защото смятам, че Паневритмията е творчески процес, който непрекъснато ще се развива и усъвършенства….от нас.)
Дишане: Квадратна структура: вдишване и издишване на два такта 2 – 2. Последните три такта – издишване.

         Тоналност ла мажор – тъмносин цвят. Любовта чрез този цвят работи в гъстата материя.

          За обяснение на Упражненията си позволявам да използвам една прекрасна книга „Паневритмия – Човешката душа в единство с Всемирната Хармония – Въведение в упражненията представени от Ярмила Менцлова” – преиздадена от Сдружение „Слънчогледи” и разпространявана безплатно.

Първите 10 упражнения от Паневритмията се наричат„Първият ден на Пролетта“.
Те са свързани и се изпълняват последователно, без прекъсване.
Тези упражнения представляват въведение в Новия живот, както през пролетта силите на Макрокосмоса прииждат изобилно; събуждат от дълбокия зимен сън всички живи организми и ги подтикват към растеж.
Същият процес се извършва във вътрешния живот на човека, когато в определен момент душата се пробуди за Нов живот, Живота на Всемирното Божествено космично съзнание.

                                           Пето упражнение – „Вдигане“

Двете ръце се вдигат едновременно напред в диагонал от 67,5°, след това се снемат и завършват движението си зад тялото. Вдигането на ръцете – това е приемане на светлината на новото и изгряващото, на това, което иде от Божествения свят.
Тези движения изразяват силата, която движи човека напред по жизнения му път, към бъдещето.
Снемането на ръцете и насочването им зад тялото говори, че приемайки новия живот, старото се оставя назад в миналото.
Едновременното вдигане на двете ръце показва свързването на ума и на сърцето, което придава на това движение още по-мощна сила .
„Издигането е копнежът на душата към всичко, което е красиво и възвишено; това също е зов към всички души да тръгнат по този път.“
„Нежна радост изпълва човека. В съзнанието му изниква представата за един непознат дотогава живот, за който е имал предчувствие, стремял се е към него, а сега открива пътя към този живот. В душата му се заражда решителност да върви по този път, изоставяйки старите възгледи. Нови сили се пробуждат в него.“

Пето упражнение – „Вдигане“

Мелодия N° 5 – 26 такта.
Изходно положение:
Тежестта на тялото е върху левия крак и ръцете са в последната позиция на предишното упражнение: лявата ръка е вдигната напред, а дясната е зад тялото. Упражнението се свързва с предишното без прекъсване на движенията.

Ход на движенията:

1- ви такт – стъпка с десния крак напред и едновременно с това дясната ръка, описвайки полукръг отзад напред, застава успоредно на лявата ръка, като двете ръце са в диагонал от 67,5°, с длани напред.
2- ри такт: Стъпка с левия крак напред и двете ръце се спускат успоредно, описвайки низходящи дъги и се изнасят зад тялото, от двете му страни, с длани нагоре.
В следващите тактове се повтарят движенията от първите два такта. На 26-ия такт тежестта на тялото е върху левия крак, двете ръце са зад тялото и на 3-то време от този такт, чрез кратко преходно движение лявата ръка се поставя на кръста, а дясната се опира на гърдите – изходно положение за следващото упражнение № 6.

Следва…

Паневритмията-път на душата към Бога , , , ,
About Веселин Арсов

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *