Второ упражнение Примирение

Второ упражнение Примирение

ПРИМИРЕНИЕ

Посвещение: Обръщане към Бога.     Чувства и емоции: Любов към всичко живо. Смирение – основана Любовта. Радост от Любовта. Благост, мир.

     Идеи в упражнението:

    1.Идеята за смирението, за примиряването ни с Бога и другите същества.          Примирениетое процес, започващ в човешкото сърце.
    2.Идеята за примиряване (на по – високо от физическото ниво) на двата полюса:  Дух и Материя чрез любов в себе си.
3.Идеята да се научим да носим страданията си с радост. Да приемаме противоречията в живота си и да ги разрешаваме с любов.

Мисли на Учителя:
Да можеш да примириш себе си с другите.“
„Ще примирите всички противоречия в себе си. Аз ви казвам великата истина: Не мислете зло в себе си. Всичко в света е добро.“
„Да бъдеш смирен, значи да осъзнаваш, че всичко можеш да направиш, а същевременно да си толкова благ, че да отваряш път на една мравка.“

          Започваме упражнението с десния крак, ръцете са опрени с върховете на пръстите пред гърдите, срещу сърдечната чакра. Леките, плавни, магнетични движения, описващи вдлъбната дъга говорят за смирение,приемане и работа – женския принцип. (докато в Първото упражнение Пробуждане са налице изпъкнали дъги, очертавани от движението на ръцете, което говори за мъжкия принцип, отличаващ се с даване, импулс, устрем.)
Крайната цел е да се примирим с Бога. В крайната точка на движението на ръцете се образува кръст. Той е свързан с противоречието Дух – Материя, което трябва да примирим вътре в себе си и извън себе си. Вдлъбнатат дъга показва пасивност, насочена навътре – свързана е с принципа на Любовта.
Изпъкналата и вдлъбнатата дъга т.е. активния и пасивния процес винаги трябва да бъдат в равновесие, затова в отделните упражнения в Паневритмията те следват един след друг.

Дишане:

Вдишваме, като с движението изпяваме: „И оживява, и ни…“. Издишваме, като изпяваме наум: „…буди със любов…“ и т.н. Схема 3 – 3, а след тези шест такта схемата става 4 – 4 до края.

Тоналност Ла – минор – индигово, тъмносиньо. Одухотворената интуиция на тъвносиния и индиговия цвят донася стремежа към примирение в човешкото сърце.

         За обяснение на Упражненията си позволявам да използвам една прекрасна книга „Паневритмия – Човешката душа в единство с Всемирната Хармония – Въведение в упражненията представени от Ярмила Менцлова” – преиздадена от Сдружение „Слънчогледи” и разпространявана безплатно.
     Първите 10 упражнения от Паневритмията се наричат:„Първият ден на Пролетта“.
Те са свързани и се изпълняват последователно, без прекъсване. Тези упражнения представляват въведение в Новия живот, както през пролетта силите на Макрокосмоса прииждат изобилно; събуждат от дълбокия зимен сън всички живи организми и ги подтикват към растеж.  Същият процес се извършва във вътрешния живот на човека, когато в определен момент душата се пробуди за Нов живот, Живота на Всемирното Божествено космично съзнание.

2-ро упражнение – „Примирение“

         Преобладаващите движения в това упражнение са магнетични, вдлъбнати дъгообразни линии, израз на примирение.   Те излъчват магнетизъм и получават в замяна магнетични енергии от Живата Природа.
По обратния път ръцете се прибират пред тялото и в образувания от двете събрани ръце триъгълник, където противоположните пръсти се докосват, положителният магнетизъм на едната ръка среща отрицателния магнетизъм на другата, които взаимно се проникват. Става поляризация, постига се равновесие и хармония.
Това упражнение помага да се разрешат противоречията чрез мекота и примирение. И наистина, пред човека с пробудено Божествено съзнание се открива нов път, който го подтиква с поведението си да преодолява трудностите по нов начин, чрез нежност и . примирение – основни качества на сърцето, на женското начало в човешкото същество.

       „Нежността подготвя пътя на Любовта. Нежността тръст смазана не настъпва и замъждяло кандило не угасва. Тя внася на Земята сиянието на Ангелския свят.“

      В упражнението „Примирение“ действат силите на приемащата Любов, на съграждащия женски принцип.
2-ро упражнение – „Примирение“
Мелодия N° 2 – 30 такта
Изходно положение:
Тежестта на тялото е върху левия крак, ръцете са пред гърдите, противоположните пръсти се докосват, образувайки триъгълник с върха нагоре.

 Ход на движенията:
1- ви такт – стъпка с десния крак напред, едновременно с това ръцете се разделят, описвайки плавно леко извити дъги надолу и се издигат встрани, като заемат хоризонтално положение с длани, обърнати надолу.
2- ри такт – стъпка с левия крак напред, едновременно с това ръцете правят обратни дъги и се връщат в изходно положение.
В следващите тактове се повтарят движенията от първите два такта до края на мелдия № 2 или 30 такта.
На 30-и такт – едновременно със стъпката с левия крак напред, ръцете се връщат и се поставят на гърдите.

Вижте описанието на упражнение № 3, което…

Следва…

Паневритмията-път на душата към Бога , , , , ,
About Веселин Арсов

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *