Първо упражнение ПРОБУЖДАНЕ

Първо упражнение ПРОБУЖДАНЕ

ПРОБУЖДАНЕ

Посвещение: Обръщане към Бога.
Чувства и емоции: Неосъзната радост. Предчувствие за нещо хубаво. Очакване за нещо ново. Усещане, че сме забелязани /от Духа/.

Идеи на упражнението:

1.Идеята за даване и приемане, която Бог ни е подал като импулс, очаквайки у нас да се роди желание да даваме – с радост.
2.Идеята за противоречието между Духа и материята, което трябва да бъде разрешено в процеса на одухотворяване на материята чрез Паневритмията.

                                                                      Мисли на Учителя:

„Който живее по законите на Любовта, той едновременно взема и дава”
„Когато човек иска да се избави от влиянието на света, той се съсредоточава към центъра, към Бога в себе си. Той съсредоточава своята умствена деятелност към Бога. Това значи пробуждане на Божественото съзнание в човека. Събуди ли се веднъж то, човек води възвишен, съзнателен живот.”

           Мои разсъждения:
Бог във великата си Мъдрост първо ни изпраща идеята за това, което би искал от нас. Показва ни, на материален план, чрез Природата около нас, как Той го прави и след това очаква от нас да решим , за себе си, дали да го послушаме или не. По този начин той проявява Своите Добродетели /Любов, Мъдрост, Истина…/ спрямо нас, зачитайки нашата свободна воля – най – ценния подарък, който сме получили от Него. Разбира се, Неговата Воля е над нашата, и както казва Учителят: „Вие ще изпълнявате Волята на Бога…защото всичкото време на света е Негово…” Да, Той има търпение да ни чака, докато поникнат семената, които е посял у нас и разберем, че пътя на повдигането, пътя към Съвършенството е само един и той води към Него. /А докато разберем това, ще се лутаме из тази Земя, която ще ни се струва „…неустроена и пуста…” /

             Ръцете със свити пръсти се поставят върху раменете, които са място за връзка със силите на Ангелските Йерархии. Чрез упражнението започва да се пресъздава нашия вътрешен свят. Тръгваме напред с десния крак /Мъдростта/. Движението означава, че определен клас Ангелски същества ни даряват с нов тип съзнание, което трябва да изпълни духовната ни същност, за да се роди новия човек и да предаде това съзнание на своите ближни /длани обърнати надолу/- това е даването. Първо даваме – това е мъжкия принцип, творческото начало. След това ръцете се прибират към тялото – приемане – това е женския принцип – възприемаме от Природата. Пръстите са предаватели на енергия, а междините между пръстите са възприемателни антени. Упражнението се нарича Пробуждане, защото когато у човека се появи идеята за даване и приемане, това вече е признак за пробуждане на съзнанието му, надрастване на ограничения му личен живот и влизане в областта на целокупния живот. Когато ръцете са опънати, заедно с главата и тялото те образуват кръст. Чрез кръста двете оси, двата принципа – Духът и материята взаимно се противопоставят. Този елемент се явява в много от упражненията на Паневритмията /Пробуждане, Примирение, Освобождаване, Пляскане, Чистене, Летене и др/, за да покажат, че разрешаването на това противоречие в живота е една от най – важните задачи на човека.

Дишане:
Вдишваме, като с движенията изпяваме наум фразата: „Първият ден на Пролетта”
Издишваме, като изпяваме наум фразата: „Първият ден на радостта” и т.н. 40 такта. Завършваме с издишване.
Тоналност: Ла – минор. Цвят: индигово, тъмносиньо. Носи силен духовен импулс. На Земята съзнанието се движи от материята към Духа /от минор към мажор/. Само Любовта със своето прозрение и интуиция може да извади материята от спящото й състояние.

                За обяснение на Упражненията си позволявам да използвам една прекрасна книга „Паневритмия – Човешката душа в единство с Всемирната Хармония – Въведение в упражненията представени от Ярмила Менцлова” – преиздадена от Сдружение „Слънчогледи” и разпространявана безплатно.

     Първите 10 упражнения от Паневритмията се наричат: „Първият ден на Пролетта“.
Те са свързани и се изпълняват последователно, без прекъсване.   Тези упражнения представляват въведение в Новия живот, както през пролетта силите на Макрокосмоса прииждат изобилно; събуждат от дълбокия зимен сън всички живи организми и ги подтикват към растеж.
Същият процес се извършва във вътрешния живот на човека, когато в определен момент душата се пробуди за Нов живот, Живота на Всемирното Божествено космично съзнание.

                                                     1-во упражнение – „Пробуждане“

В това упражнение първоначалната позиция е следната: ръцете са вдигнати хоризонтално от двете страни на тялото, сгънати в лактите, със събрани пръсти, поставени в раменната ямка. Това показва, че човекът е затворен, вглъбен в себе си, съзнанието му е в очакване, като посято в земята зрънце, което чака благоприятния момент да пробие плътните слоеве на почвата и да достигне светлината.
Първото движение е разтваряне на ръцете встрани, то е символ, че човекът се пробужда за истинския живот, Божествената Природа се пробужда в него. Това е ново състояние на съзнанието, в което скритите сили, вложени в човека, постепенно разцъфтяват.
Това е творческият, положителен, мъжки принцип, който първоначално действа във Вселената.
Като разтваря ръце, човек излъчва енергии. Като предаваме енергиите, изразяваме действието на творческия принцип.
След това ръцете се връщат отново на раменете, за да изразят приемането на енергиите. Човек се събира в себе си, съсредоточава се и обработва енергиите, които е получил.
Така се изразява възприемащият принцип, пазител на живота, женският принцип .
Човекът се отваря за този живот, после се затваря и наново се отваря, докато се убеди в своя избор. Той се учи да дава това, което е получил.
Когато човек достигне предела на крайното , което е геоцентричната или материалистичната концепция, една искра избликва от дълбините на неговото същество и той започва да долавя съществуването на един друг, вътрешен живот, живота на душата и духа.
Когато Божествената природа се пробуди в човека, той усеща, че индивидуалното и общото са едно и се сливат в него и че той е частица от това единство, от това Цяло.
Когато Божественото се проявява в нас, то ни разкрива смисъла на живота, донасяйки голямото благо, което влива непрестанна радост в душата.
Това упражнение се нарича „Пробуждане“, понеже приемането на идеята за даване на възприетото представлява за човека Пробуждане на съзнанието, което дотогава е било ограничено в егоцентричния личен живот.
Това развитие е навлизане в по-широката област на целокупния живот. То е начало на проявлението на човешката душа, която трябва да се изяви в цялата си красота.
Творческият – мъжки принцип действа в това упражнение

                                         1-во упражнение – „Пробуждане“

      Мелодия N° 1 се изпълнява 2 пъти – 40 такта.  Изходно положение:
Всички изпълнители са застанали, както бе описано по-горе: краката събрани, ръцете на раменете, лакти хоризонтално встрани, пръстите свити, поставени в раменната ямка, като палецът е поставен върху показалеца.

        Ход на движенията:
1- ви такт – стъпка с десния крак напред, като едновременно с това ръцете се разтварят плавно, описвайки възходящи дъги от двете страни на тялото и се спускат до хоризонтално положение с длани, обърнати нагоре.
2- ри такт – стъпка с левия крак напред и едновременно с това ръцете се връщат по обратния път в изходно положение.
В следващите тактове се повтарят движенията от първите два такта до края на мелодия № 1 или 40 такта.
На 40-ия такт – стъпка с левия крак и ръцете се връщат за миг в изходното положение, за да започнат следващото упражнение чрез кратко преходно движение – ръцете се плъзгат на височината на гърдите.

                          Вижте описанието на изходно положение на упражнение № 2.
В оригиналния текст са изписани само арабски цифри, без указатели за рисунки и снимки. – Бел. ред.

Следва…

Паневритмията-път на душата към Бога , ,
About Веселин Арсов

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *