Промяна на човешкото съзнание – от личното към общото

Промяна на човешкото съзнание – от личното към общото

             Големият цикъл на Паневритмията се състои от двадесет и осемте упражнения от първата част, „Слънчеви лъчи” и „Пентаграм”. В него има една последователност на развитие, която започва с първото упражнение „Пробуждане” и свършва с „Пентаграм”. Това развитие свързваме с пътя на душата през четирите полета: физическо, астрално, ментално и причинно. Този път на човешката душа е свързан с процеса на одухотворяване на материята. В този процес Паневритмията е основен метод в Школата на Учителя Беинса Дуно. Тя е обмен, връзка между световете. Основополагащите принципи на движенията на Паневритмията са еднакви за цялото Битие. Упражненията показват как се променя човешкото съзнание – от личното към общото. В своя еволюционен път душата преминава през седем стъпки /степени/ на посвещение. От гледище на Абсолютния Дух светът е единен и неделим и Единното Съзнание пронизва цялото Битие. Но човешките съзнания са на различна степен на развитие и от тази гледна точка Светът се диференцира и от единство става множество. Човек трябва да премине през ред последователни степени на развитие, докато премине от Самосъзнание към Свръхсъзнание. Учителят определя, че човек преминава през седем степени, докато достигне състояние на съвършенство или пълно Свръхсъзнание т.е. сливане с Абсолюта. Тези степени се наричат Посвещения. Всяко от тях представлява съответен акт на разширяване на съзнанието, при което то добива по – голяма дълбочина на осъзнаване и по – пълно разбиране на истината за Битието във и извън индивидуалното „Аз”, както и истината за целите на еволюционното развитие на всички равнища в Космоса. Тази скала от седем Посвещения, която дава Учителят обхваща Духовния път на човека от състоянието /равнището/ на пробудена душа до състоянието на Свободен Дух, освободен от всички кармични обвързаности и от цикъла на преражданията, и преминаване в общността на Свръхчовеците и Духовните Учители.
Посвещенията са следните:
– Първо – Обръщане към Бога;
– Второ – Покаяние;
– Трето – Спасение;
– Четвърто – Възраждане;
– Пето – Новораждане;
– Шесто – Посвещение /в тесния смисъл/;
– Седмо – Възкресение.
Всеки път, когато играем Паневритмия, ние сякаш извървяваме този път, тези седем духовни Посвещения.
В следващата публикация ще се спра подробно на всяко от Посвещенията и на връзката им с Паневритмията.
По материали от „Паневритмията” на Георги Стойчев, изд.Бяло Братство, София, 2007г.

Паневритмията-път на душата към Бога , , , , ,
About Веселин Арсов

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *