Посвещенията в еволюционния път на човешката душа

Посвещенията в еволюционния път на човешката душа

                                             Посвещенията в еволюционния път на човешката душа
                            Първо посвещение – Обръщане към Бога
То не зависи от човека, а е дар от Бога. Свързано е с пречистване и освобождаване на ума и сърцето от всички форми на страх. Кандидатът за посвещение трябва да премине през катарзис:
– Преосмисляне на целият жизнен път.
– Отхвърляне на остарялата ценностна система /инволюционната/.
– Възприемане на нова, еволюционна ценностна система.
Човек не може да се обърне към духовния живот, преди Бог да го е събудил отвътре. Тук се образува правилна връзка между физическото и астралното тяло.
В Паневритмията тази стъпка обхваща упражненията от Първо /Пробуждане/до Пето /Издигане/.
                                Второ посвещение – Покаяние
То зависи от самия човек и е свързано с:
– Почистване на душата от всичко ненужно;
– Равносметка на целия живот;
– Формиране на нов начин на мислене и поведение.
Чрез Покаянието кандидатът се връща към своя Божествен произход. Следствие от него е получаване на просветление, което помага на човека да развива истинските добродетели. Има пряка връзка между Покаянието и смирението /да преодолееш гордостта си/. То се случва вътре в душата на човека /не е необходим посредник – църква, учение/. То е доброволен процес. След постигането му у човека се ражда по – извисен критерий за всичко в живота.
В Паневритмията Посвещението Покаяние обхваща Упражненията от Шесто /Отваряне/ до десето /Летене/.
                           Трето Посвещение – Спасение
То е от Бога. Свързано е с Покаянието. Човекът получава подкрепата на Невидимия свят и Бог го изпраща на обучение в света. То значи максимално развитие на вътрешните му сили. Това е невъзможно без дълбока и искрена вяра в Бога. Човекът започва разумно да използва условията на настоящия живот и да се повдигне в развитието си. Получава се правилна връзка между астралното и умственото тяло на човека. Спасеният получава свободен достъп до астралния свят. Абсолютната вяра предполага приемане в себе си на Христа. Плод на това вътрешно единение е окончателното ликвидиране с личната карма. Човекът е на крачка от окончателната победа над злото и смъртта вече няма власт над него.
В Паневритмията тази стъпка обхваща Упражненията от Единайсето /Евера/ да Двайсето /Побеждавам/.
                    Четвърто Посвещение – Възраждане
То зависи от човека. Бележи по – интензивно проявление на Божественото начало у човека – засилва се желанието му да служи на Бога. Човекът върши всичко с безкрайна любов и търпение. Работи последователно, мощно, усърдно, без показ. Работи усърдно в помощ на ближния си. Интензивната духовна работа овладява напълно отрицателните вътрешни импулси и външни въздействия на злото. Приема словото Божие с пълна и безусловна вяра и го следва безотказно.
В Паневритмията тази стъпка обхваща Упражненията от Двайсет и първо /Радостта на Земята/ до Двайсет и осмо /Промисъл/.
                      Пето Посвещение – Новораждане
То е дар от Бога. Бива предшествано от тежко изпитание с цел ускорена ликвидация на кармата чрез страдания, ако човек посрещне болките и страданията с убеждението, че те са за негово добро. Той напълно се освобождава от действието на закона на кармата – става господар на своето съществуване. Страданията му са преди всичко вътрешни и дълбоки и те го пречистват. Кандидата се превръща в истински ученик на Христос т.е. на Божието Слово. Придобива власт над низшите духове. Не е подвластен вече на никакви отрицателни външни въздействия. Стои твърдо над условията на средата. Излиза от ограниченията на своето земно тяло, получава ясна и чиста връзка с Невидимия свят. Става жител на двата свята – Видимия и Невидимия. Правилно разчита Акашовите записи. Съзнателен е на всички равнища във Вселената. При Новораждането се образува правилна връзка между умственото и причинното тяло.
В Паневритмията на него отговаря цикъла „Слънчеви лъчи”.
                           Шесто Посвещение – Посвещение /в тесния смисъл/
Окултния ученик се превръща в служител на Бога и вече се нарича Посветен , като получава достъп до ключови тайни на Природата, до действието на космическите закони. Познава истинската Божествена Любов и постига пълно самопознание. За да стане посветен, минава през още по – тежко изпитание от Новораждането. Започва да общува с напредналите същества. Научава езика на съвършените. Получава знания за силите и законите на Природата и за методите за работа с тях. Посвещението довежда до тотална трансформация на съзнанието. Човекът навлиза в областта на Свръхсъзнанието. Новопосветеният поема част от планетарната карма /след окончателното ликвидиране на личната карма/. Действията му стават абсолютно безкористни. Мотивацията му се диктува пряко от Духа. Учи се да се жертва за своите братя по закона на жертвата.
                       Седмо Посвещение – Възкресение
Това е дар от Бога. Човек става равноангелен. Съзнанието му придобива космическа всеобхватност. Важно следствие от Възкресението е свързването на долните тела на човека – физическо, етерно, астрално, ментално и причинно с Духа. Бива изградена така наречената Антаркарана – мостът между Висшия и низшия ум. Човекът става жител на Божествения свят и телата му функционират в пълна хармония. Смъртта е победена. Посветеният получава абсолютна будност на съзнанието, което работи без прекъсване на всички полета. Най – тежко изпитание предхожда Възкресението. Човек се чувства изоставен от всички, дори от Бога. Ако преодолее това изпитание се превръща в Свръхчовек. Постига пълна и безусловна свобода на духа. Поема изцяло съдбата си в свои ръце и се отдава на безрезервно служене на Бога. Развива нови органи и сетива, чрез които е под прякото ръководство на Бога.Душата се възвръща в своето първоначално Божествено състояние, но вече индивидуализирана, напълно пречистена, с неповторим облик.
В Паневритмията Посвещение и Възкресение са представени с цикъла „Пентаграм”.

       С благодарност към брат Константин Златев и неговата прекрасна книга „Духовното познание – Въведение в идейния свят на Новата планетарна култура” Издателска къща „Новата цивилизация” ЕООД София, 2011г.

Паневритмията-път на душата към Бога , , , ,
About Веселин Арсов

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *