Идеите в Паневритмията

Идеите в Паневритмията

Учителят казва: „Идеята /идваща от невидимия свят/ трябва да мине през човешката душа, да се превърне в чувство. Идеята трябва да се превърне в сила т.е. да влезе в ума, да придобие известна форма. И най – после идеята трябва да влезе в Причинния свят, да стане принцип.”
Всяко движение е идея, всяка упражнение в Паневритмията е идея. Първите двадесет и осем упражнения, Слънчеви лъчи и Пентаграм са отделни идеи, които намират своя единен смисъл в „Големия цикъл”.
Стандартния психологически процес в психиката на човека е чувство – мисъл – воля. Когато Божествения импулс /идеята/ премине през човешката душа и се превърне в чувство, веднага се намесва умът, който в ролята си на „пожарникар” се заема с чувството, за да го обхване, подчини и контролира т.е. да му придаде форма и тогава да го превърне сила, като го предаде на волята във вид на стремеж /импулс/ за извършване на определени физически действия – в случая движенията на Паневритмията. Чрез тези движения, използвайки вихъра й отправяме тази форма в причинния свят на човека. Работейки върху причинния свят на човека, ние чрез Паневритмията залагаме новите принципи на проявление на Новата Култура на Шестата раса.
Нека да разместим стандартния ред на въздействие от чувство – мисъл – воля на мисъл – чувство – воля, стремейки се да запазим хармонията. Нека ние с помощта на ума предварително вложим определено чувство в душата – т.нар. „еталонно чувство”, различно за всяко упражнение от Паневритмията и съответно дори индивидуално за всеки участник. Това чувство ще въздейства директно на волята във вид на стремеж, желание, импулс да се извърши определеното упражнение и то много по – изящно. При това положение умът ще бъде удовлетворен. Той пак ще изпълнява контролните си функции по защита на Егото, но няма да се намесва в процеса на взаимодействие чувство – воля.
Каква е целта на цялото това занимание? Тя е чисто образователна – да се освободим от сковаващото действие на ума, докато играем Паневритмия, без да нарушим хармонията на взаимодействие на триединството Ум – Сърце – Воля /т.е. без да се накърнява действието на нито един от тези принципи/.
Умът много трудно се справя с изискването „Красиви, кръгови, магнетични движения. Той ги накъсва, опитва се да ги изправи /заради електричеството, което обладава/. Докато сърцето се справя много по – добре с тях. При такава постановка не се губи индивидуалността на изпълнението /което Учителят е толерирал/, защото всеки участник сам създава „еталонните си чувства” и ги отработва в зависимост от собствените си представи за „Театъра на Паневритмията”, който е свързан със седемте Посвещения на човешката душа по пътя към Съвършенството.

Паневритмията-път на душата към Бога , , , , , ,
About Веселин Арсов

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *