Да поговорим за гадаенето с карти Таро

Да поговорим за гадаенето с карти Таро

        Има въпроси, на които може да се отговори чрез обикновени умозаключения. Дори и бъдещето може да се предвиди в определени граници и достоверност, опирайки се на здрав разум и съобразителност. Но освен обикновените причинно – следствени връзки, между явленията съществува и друга, макар и скрита, но не по – малко тясна връзка, обединяваща неща, които на пръв поглед изглеждат много далечни. Тази връзка, или по точно, това отношение , в различните времена са наричали различно – подобие, сродство, симпатия, но всички те, във всички времена, са били изражение на един природен закон: „Каквото долу, такова и горе.“ Това е един от херметическите принципи, дадени на човечеството от Хермес Трисмегист, маг и учен, живял в Египет преди осем хиляди години. Потомците му са го смятали за бог. Сам той обаче не се е считал за такъв. С помощта на метода на аналогията той се е опитвал да опознае онази скрита връзка, съществуваща между движението на планетите, картите Таро и въжделенията на човешката душа, вярвайки че в тази връзка се проявява волята на Бог или боговете, както тогава са си представяли хората.
Представителите на различните религии често са си задавали въпроса: грях ли е да се опиташ да узнаеш Божията Воля. Мнението на Църквата определено е негативно, въпреки че в Стария Завет се говори за свещените предмети Урим и Тумим, с чиято помощ първосвещениците са общували с Бог. С помощта на тези предмети, чието описание не е достигнало до нас, се е извършвало гадаене относно Божествената Воля.
Самото гадаене се явява като един от многото методи да поговорим с Бог. Да узнаем неговата воля. И в това няма нищо порочно или грешно. Създателят е наш Баща и Учител и би се радвал повече на чедата си с любознателен и находчив ум, отколкото на ленивите и равнодушните.
Да, езотеричните науки (Астрология, Хиромантия, Таро и др.) помагат да се повдигне завесата на бъдещето и да се узнае това, което по никой друг начин не може да се узнае. Но владеенето на тези науки може да се уподоби на обикновенната грамотност: човек може да прочете книга, но той не е в състояние да измени съдържанието й. Няма грях, ако човек узнае промените, които му е приготвило Провидението, защото не може да ги измени, но може да се подготви за тях, като си създаде ново отношение към това, което ще се случи. Така ще може да го приеме и да се адаптира към новите условия по – лесно, с по – малко болка и неизвестност. Защото Бог е любящия ни Баща и ни е пратил на Земята не да се мъчим, а да се учим.
Всички знаем, че светът е иерархичен, като над всички ни е Божията Воля. На човекът, който е създаден по образ и подобие Божие му е даден безценен подарък от Твореца – човешката свободна воля, с която да устройва живота си и да изпълнява заръките му. И точно неосведомеността на човека относно Божия план за него, обезмисля този ценен подарък. И тук възниква един интересен въпрос: Бог ли не допуща човека до плановете си или самият човек се е отказал по някаква причина от тези знания.
Всъщност пиесата на всеки човек, която той играе в съответното си прераждане в Театъра на живота има своето начало, свои декори, свои действащи лица, своя тема и идея и най – вече своя цел – стремежа към съвършенството. Но какъв ще е сценарият на пиесата т.е. пътя на душата зависи само от човека и от неговата свободна воля. Разбира се, Създателя има право на вето в случаи, когато се нарушават Космическите закони. Човекът твори своя сценарий в движение, вървейки по пътя към Съвършенния, към Бога. Ясно е, че всяка информация относно бъдещи промени във външните условия на живота на човека, а така също и относно намеренията на Бог към него, ще помогне на човека да се подготви, да промени някои неща, които са му позволени от Твореца, да направи още много неща, които ще му помогнат да запази самоуважението си и да се подготви за изпълнението на предвидения за него Божи план т.е няма да се противи, а ще бъде съработник на Бога. Най – големият ни проблем е, че не знаем Божия план за нас и това често ни тласка към обезсърчаване и страх от бъдещето.

Окултни науки
About Веселин Арсов

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *