Паневритмията – колективна динамична медитация

Паневритмията – колективна динамична медитация

Паневритмията е най – великата идея,  която някога е слизала на Земята в конкретен образ, материализиран в система от упражнения. Затова можем да я наречем визуален образ на Словото.

Паневритмията, която наричаме още Космически висш ритъм, не поставя специални изисквания към желаещите да влязат в кръга и да участват. Всеки ще получи от този светъл кръг онези блага, за които душата му копнее. В съчетанието на пленителната мелодия с поетичния текст и магнетичните движения можем да открием съвършена красота.

Изпълняваме я сред Природата, където можем да доловим с цялото си тяло живота на заобикалящите ни извори, скали, шепота на тихия ветрец, на слънчевата светлина. Зад този проявен живот пулсира един друг скрит, невидим, разумен свят на същества от по – висши иерархии на Духа. Чрез хармоничните движения на Паневритмията ние ставаме способни да доловим мислите на тези напреднали братя по разум, да влезем в един свят на висша хармония и мъдрост. Тя е танц на новото човечество, на еволюционното развитие.

Старите упражнения, които идват от Изток, са свързани с древното наследство от след атлантската епоха. Те се изпълняват индивидуално и са почти статични. Имам предвид различните системи Йога. Статичното  положение на тялото дава възможност за по – дълбока концентрация и медитация, но то е предпоставка за кристализация на човешкия дух в себе си и за себе си.

Паневритмията е колективна динамична медитация. Така, както последователите на Йога знаят смисъла на всяка поза, така и всеки участник  е добре да знае с какви сили и енергии са свързани отделните движения в упражненията, да знае символиката им. Когато играем  упражненията  е добре да насочим нашите сетива към душата, за да намерим там съвършенната форма и смисъл на всяко движение.

Всяко от упражненията  има своя идея. Идеята като чиста абстракция, не може да съществува самостоятелно на физическото поле. Нейното проявление извиква на живот съответното чувство, което я изпълва със съдържание, за да може тя да се реализира в образ или движение. Тогава колективната динамична медитация, която наричаме Паневритмия,  се превръща в съвместно преживяване на всички участващи в нея. Точно това колективно преживяване може да събуди латентните духовни способности  на играещите.

Участниците в танца  обединяват своите духовни сили, за да може всеки да проникне в царството на Живата Природа, в Царството на Духа. Точно в това можем да видим духа на Новото време, на настъпващата епоха на шестата раса. При добра трансперсонална медитация можем да създадем условия  за промяна на жизнените процеси, които се извършват в нашето тяло, да променим стереотипа на личния си жизнен ритъм, да се подмладим. Доколко ще успеем, ще зависи от степента на будност, до която е достигнало нашето съзнание, от духовния контакт, който успяваме да осъществим по време на играта.

Движенията в Паневритмията извършваме чрез  ръцете и краката, движейки ги към определени точки  на кръга, в точно определени ъгли и дъги. Чрез тези движения ние динамизираме преди всичко силите на нашето етерно тяло, което в сравнение с астралното и менталното е по – добре организирано.  Чрез ръцете, главата и тялото възприемаме енергиите от космическото пространство – те се явяват низходящи, а чрез краката  възприемаме енергиите на Земята – те са възходящи и се стремят към центъра на Слънцето. Ръцете, понеже са освободени от влиянието на Земята и са свързани с духовния свят на човека, имат възможност да разпределят и направляват енергиите. В тялото тези две срещуположни течения се срещат и завъртат Колелото на Живота. То се върти и издига духовната сила, докато достигне главата.

В основата на Паневритмията, както и на всяко творческо проявление, стоят Седемте херметически принципа: 1. Принципа на ума; 2. Принципа на съответствието; 3. Принципа на вибрацията; 4. Принципа на полярността; 5. Принципа на ритъма; 6. Принципа на причини и следствие; 7. Принципа на рода. Те са диференцираното слово, пътищата, по които то се проявява и твори.

Паневритмията се основава на закона на съответствието между идея, думи, музика, мисли, дишане  и движение. Целият Космос е проникнат от музика и движение, съчетани в едно Цяло. Това е именно Паневритмията. В нея всяка линия на движение строго съответства на известни сили в човешкия организъм и в човешкото съзнание, като ги подбужда към дейност и активност. Всички движения са пространствени. Те се извършват в елипсата, която очертаваме с ръце около нашето тяло. Тази елипса е човешката аура. Затова движенията имат не само физически, но и духовен смисъл. Те са многоизмерни. Ако осъзнаем тяхната посока, можем да направим контакт с енергиите и световете, с които са свързани. В долната част на елипсата, до под  диафрагмата,  действат  енергиите на физическия свят, които възприемаме преди всичко с краката. От диафрагмата нагоре – в дробовете и гръдния кош  действат енергиите на Душевния /Ангелския/ свят, а в главата – енергиите на Духовния /Божествения/ свят. Когато ръцете се движат под нивото на диафрагмата, те правят контакт с полето на физическите енергии. Когато се движат над диафрагмата – правят контакт с енергиите, действащи в Душевния свят. Когато ръцете се издигат на височина над раменете и главата – правят контакт с енергиите на Духовния свят. Тези енергии е добре да се регулират. Един от мощните методи за регулиране е Паневритмията. Да влезем в кръга й, е вече едно трансцедентално преживяване. Това става възможно, когато осъзнаем вътрешния, духовния смисъл на движенията, чрез които изпълняваме съответните фигури, защото точно фигурите са свързани с определени сили и енергии.

Бих искал отново да подчертая, че Паневритмията е най – великата идея,  която някога е слизала на Земята в конкретен образ, материализиран в система от упражнения. Затова можем да я наречем Визуален образ на Словото.

По материали от „Паневритмията” на Георги Стойчев, изд.Бяло Братство, София, 2007г.

Паневритмията-път на душата към Бога , , , ,
About Веселин Арсов

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *