КАКВО РАЗБИРАМЕ ПОД ЛИЧЕН МАГНЕТИЗЪМ?

УСПЕХ8-1             Всички ние познаваме хора, които като говорят, слушателите им занемяват. Други привличат вниманието, щом влязат в стаята. Светци и тирани, рок-звезди и политически лидери – какво позволява на тези хора да упражня­ват такова влияние върху околните?     Така както металът привлича полюсите на магнита, така и личността на духовно силните хора излъчва магнетично поле, което притежава силата да привлича околните. Магнетизмът се проявява  на физическо и на духовно ниво. На физическо ниво го наричат животински магнетизъм и е свързан  с физическото и комуникативно привличане между хората. Ду­ховния магнетизъм, от друга страна,  представлява  „силата на душата да привлича или да създава това, от което има нужда, за да постигне радост и удовлетворение“. Той се проявява на трансцедентално ниво, отвъд петте сетива.  Силата на нашия личен магнетизъм е свързана със степента на нашата духовна еволюция.

   Нека в частност да разгледаме  изграждането на стойностни емоционални връзки, което не е лес­на работа. Много хора мислят, че връзката с някого  е причината,  която създа­ва като следствие щастие и радост в живота им. Всъщност не е  така.  В действителност нашият магнетичен обхват е първопричината, а хората, които  привличаме са просто следствието.  Често двама души са привлечени един към друг от взаимно желание, което може да е свързано само с физическия магнетизъм. Но само то не може да бъде основа за дълбоки и пълноценни отношения. Една връзка за цял живот зависи от взаимното отдаване и подкрепа в търсене на самопознание. Взаимната „полезност“ е в основата на дълготрайната  връзка. Човек обаче трябва да може да прави разлика между това, което иска или мисли, че иска, и това, от което  има  нужда. Например може да бъдем привлечени към някого и да сбъркаме сексуалното  желание с любов.  Става дума за  любовта като трансцедентално чувство. Човекът, с когото наистина имаме нужда да бъдем обаче,  може да не бъде чак толкова очевидно привлекателен, но  да  притежава качества, които биха допълнили нашите. Ако направим мъдър  избор,  партньорът,  от когото се  нуждаем , ще бъде  онзи,  когото  ще обичаме дълбоко и ще пожелаем за цял живот.

Ако сме неудовлетворени от нашите взаимоотношения, тогава не е ли логично да започнем да изучаваме причината, за да постигнем по – добър ефект? Ако можем да усилим  или усъвършенстваме нашия личен магнетизъм, ще успеем да подобрим взаимоотношенията в живота си.

 Един от най – добрите начини за развиване и усъвършенстване на личния магнетизъм – и физически, и духовен е култивирането на способност за безкористна любов към другите. Когато изпитваме безкористна любов към нашето семейство, към нашите роднини, приятели, съседи, към себе си, към цялото общество, ние ставаме привлекателни за тях. Ние ставаме магнетични хора.

           Добре би било да се научим да успокояваме съзнанието, да наблюдаваме и да отговаряме разумно на предизвикателствата на ежедневието, а не сляпо да реагираме на събитията. Така по – лесно ще се научим да контролираме всичките  нива на нашето съзнание, включително ще можем да се научим да контактуваме със свръхсъзнанието чрез подсъзнанието, което мнозина наричат интуиция. Медитацията е едно добро средство за развиване на тези способности, изначално заложени в нас.  Посредством тази засилена чувствителност на възприятията бихме могли да добием истински поглед върху реалността. Въпреки, че тази връзка не се постига за един ден, съществува успокоителната мисъл, че с времето в резултат на наши­те усилия можем да достигнем до това ниво. Можем да се научим да разпознаваме дълбоките аспекти на нашата същност. Самият процес е път и отношенията ни с околните по този път допринасят за нашето развитие и щастие. Ако съзнателно се стреми­м да развиваме тези свои способности, можем да променим своя личен магнети­зъм и съответно да подобрим взаимоотношенията в личния си живот.

               Когато изпитваме болка в личните си взаимоотношения, нашата естест­вена склонност е да обвиняваме за тази болка другите. Често намираме проб­лема извън себе си, държим нашия партньор отговорен за  нещастието ни. Обаче подобни мисли само ни карат да се чувстваме оше по-разстроени, ядо­сани или затворени в себе си. Това няма ли да ни накара да се чувстваме дори по-уязвими?

           Започнем ли да се питаме – къде е изчезнало щастието ни, първо трябва да си отговорим на въпроса:  „Какво точно е щастието?“ Според древните индуистки книги щастието е комбинация от три неща – caт, чит и ананда. Caт означава проникнат от абсолютната Истина. Чит е интуитивно чувство в сърцето абсолютно незасенчено от егоизъм, гняв или страх. Ананда означава радост наситена с наслада. Съответно щастието е спокойно, съсредоточено и хармонично чувство, отвъд причина и следствие. To e трансцедентално по природа, чисто, подхранващо и безусловно.  Ще се опитам да „преведа“ на европейски езотеричен език това впечатляващо индуистко определение за щастието:

        Caт означаващ проникнат от абсолютната Истина:

      Абсолютната Истина е Висша Добродетел, за която Учителят П.Дънов казва: „Великата реалност, която лежи в основата на цялото Битие, това е Истината. Само в света на Истината може да се намери цената на всички неща. Там се оценява и сформира човешката карма. Не трябва да се бъркат фактите с Истината. В Истината няма противоположност и щом си в нея, ти ще бъдеш свободен. Щом живееш в Истината, никой не може да те ограничи, ти си гражданин на Небето…Лъжата е смъртен грях. Трябва да се пазите от две неща, които Бог не прощава: лъжата – бяла и черна. Можеш да излъжеш само онзи, когото не обичаш, защото щом излъжеш някого, Любовта изчезва…“ Или ако се опитаме да обобщим: В основата на щастието е свободата – нашата и на другите, явяваща се като свещен закон на Истината.

Чит означаващ интуитивно чувство в сърцето абсолютно незасенчено от егоизъм, гняв или страх:

      Егоизмът, гневът и страхът са портите, през които злото прониква в нас. Това са пороците, които съсипват живота ни и живота на нашите близки. Необходимо е да пазим сърцата си от тези грехове.

Ананда означаващ радост наситена с наслада:

      Учителят казва: „ Радостта е резултат на Надеждата.“ Често намираме надежда в убеждението, че идеалният партньор не­очаквано ще се материализира като отговор на проблемите ни. Понякога откриваме, че сме се ангажирали с човек, който в действителност не е за нас. Ако  не сме щастливи, добре е да си зададем въпроса защо няма­ме ясни критерии за себе си и за партньора си. Но ако имаме такива критерии, тогава да се запитаме защо сме направили компромис. Всъщост често не сме достатъчно точни в приоритети си. Можем лесно да се подведем, че се учим от грешките си, но така ли е наистина? И ако е така, ако сме научили урока си, защо продължаваме отново и отново да ги повтаряме.
Емоциите често играят на криеница. Когато започнем да поемаме отго­ворност за събитията в живота си, осъзнаваме, че може би никога не сме си задавали откровенно въпроса – защо искаме да привлечем някого? Може би сме били прекалено заети със собственото си желание да срещнем правилния човек, вместо да развием онези качества, които по естествен начин биха го привлекли към нас.

         Но междувременно много нови мисли и въпроси могат  да се появят:  „Ще мога ли да издържа на напрежението,  когато започна да поемам отговорност за собствените си мисли и действия?“. „Ще мога ли да продължа да имам отворено сърце към хора, чието поведение не мога да предвидя?“ Отговорът е да, когато престанем да се държим по обичайния за нас начин и вместо това останем спокойни и доброжелателни. Така ще  можем да разсеем  потенциално конфликтните ситуации.  Ако започнем да възприемаме  нещата по този по различен от обичайния начин, ще започнем да виждаме хората в нова светлина и вече няма да ги приемаме такива, каквито  изглеждат  на пръв  поглед.  Чрез обективния самоанализ ще осъзнаем  разликата и ще направим подходящи промени в отношението си към околните. Възниква  въпросът: „ Как мога да изградя успешна връзка?“ Отговорът на  този  въпрос  е  труден.  Нека се опитаме да разшифроваме тази загадка в светлината на  личното самоусъвършенстване.

               Преди всичко нека да обърнем внимание на фактора време, който играе важна роля в нашия живот. Ние говорим за минало, настояще и бъдеще и едновременно с това отчитаме условността на тези понятия. Самото понятието за време е сложно, защото е относително.  За изграждането на успешна връзка е необходимо да живеем, да бъдем в състоянието ТУК И СЕГА. Ако живеем в миналото, където обитава чувството на вина или в бъдещето, където вилнее тревожността, едва ли ще успеем да изградим успешна връзка. Езотериците твърдят, че Бог живее в ТУК И СЕГА , защото за Него времето не съществува. Времето е дадено на човека за да не се загуби в безкрая. Може би е по – разумно да се ориентираме по Бог, който обитава ТУК И СЕГА, вместо по времето, което всъщност непрекъснато ни напряга. Не може­м да направим  нищо, за да променим това, което се е случило в миналото, но можем да изберем какво отражение ще има то върху нас и как ще се справим с това тук и сега. (Например младеж, който има баща насилник, може да затвърди цикъла на насилие или може да потърси помощ, за да стане състрадателен и любящ в сво­ите взаимоотношения.) Ние не можем да управляваме бъдещето, което ще се случи, но можем да работим върху развиването  на тенденциите, които биха довели до положителен изход, и да намалим тенденциите, които биха довели до негативен изход – тук и сега. Колкото повече се учим да израстваме в настоящето, толкова повече можем да оформяме своето съзнателно усещане за миналото и за бъдещето. Както се казва в един санскритски стих: „Вчера е само сън, а утре само представа, но днешният ден, ако е добре изживян, прави вчерашния един щас­тлив сън, а утрешния – изпълнена с надежда представа“.
Свързана с тази представа за времето е кармата – принципът, че минали действия имат последствия в настоящето и съответно в бъдещето. Каквото и да правим, това променя настоящето и задейства верижна реакция от събития. Ако сме толкова погълнати от себе си, че не сме развили чувствител­ност към нуждите на хората около нас, може да се окаже, че никой не ни протяга ръка за подкрепа, когато имаме нужда от помощ. Изолацията е пряк резултат от отказа да градим дълбоки приятелства.    Кармата позволява и подпомага пробуждането на нашия вътрешен огън. Тя има много изходи на дълбоките нива на битието. Един от методите за работа с кармата е йога. Ако човек не пробуди съзнателно в себе си чувството за истинската посока, неговата участ ще бъде водене на безсмислен живот. Друг метод е осъзнаването на кармата чрез използване на Окултните науки (Астрология, Хиромантия, Нумерология и др.), които бихме могли да използваме за да опознаем себе си.  Всеки човек има кармични аспекти в своя хороскоп и задачата на неговия астролог е да му покаже пътя и начините за отработване на кармата.
Усещането за нашата неповторимост ни позволява да осъзнаем важността на нашите кармични уроци. Тези уроци най – често са свързани  с взаимоотношенията ни с другите, особено с нашата способност да обичаме близките си. Научавайки се безусловно да се отдаваме на другите, ние започва­ме да разрушаваме илюзорните бариери, които сякаш ни отделят от околните. Този процес може да отнеме цял живот или само един миг.
Онези например, които са били близо до смъртта в някакъв момент, опис­ват преживяването като приближаване към ярка бяла светлина, която ги из­пълва с невероятна любов. Щом се завърнали към живота, те открили нов смисъл в него. Освободили се от страховете и грижите, които ги притесня­вали, и се изпълнили с абсолютно чувство за мир и любов. Не е нужно обаче да бъдем  близо до смъртта или да се преродим няколко пъти, за да осъзнаем присъствието на духа в нас. Необходимо е просто да се научим да се съсредоточаваме и да постигаме целите, които си поставяме. Ако се опитаме да се съсредоточи­м върху духовните проблеми, ще преодолеем ограниченията на нашето его и ще постигнем едно по-високо ниво на съзнание. Техниките на мантра и медитация, могат да ни помогнат да установим връзка с цялото човечество. В резултат на това ще започнем по естествен начин да приема­ме успеха на другите като наш собствен успех.

                     Ние често откриваме, че повтаряме отрицателни поведенчески навици. Може да ни се случи да бъдем привлечени от хора, които ни правят нещастни, да бъдем неудовлетворени от своите професии или да продължаваме да мис­лим по непродуктивен начин, който създава песимизъм и негативност. Може би искаме да се променим, но не сме сигурни откъде да започнем. Понякога си казваме, че просто нямаме късмет. Може дори да обвиняваме другите или самия живот за своите беди. В своето нещастие ние си задаваме въпроса: „Защо ми се случва това?“ В действителност това е един добър въпрос. Ние не можем да променим това, което вече се е случило, но можем да избираме какви ще бъдат последствията върху нашия живот. Възможно е да преодо­леем отрицателните навици. Първата стъпка е да признаем тяхното съществуване. След това можем да изследваме обстоятелствата в нашия , живот, в резултат на които попадаме в опасни ситуации. По време на този процес се научаваме да поемаме отговорност за посоката на своя живот. Независимо от склонностите, с които сме родени, не е задължително да понасяме техните последствия през целия си живот. Ние притежаваме сво­бодна воля да се променим.

  Най – доброто, което можем да направим за околните е да работим  върху себе си и върху духовното си усъвършенстване. Тогава те ще  имат полза от нашето по-добро разбиране и реализация. Нашата връзка с душата създава магнетизъм, който може да привлече хора от цял свят. Ние се докосваме до сърцата на всички, с които общуваме. Какви конкретни стъпки можем да предприемем, за да предизвикаме положителни промени и да се хармонизираме?  Добре е да бъдем  търпеливи и усърдни. Нужно е време, седем години, преди това съзнателно поведение да проникне в  нашето под­съзнание и  стане автома­тично.

          КОГАТО РАЗБЕРЕТЕ ЗНАЧЕНИ­ЕТО НА СЛЕДНАТА ПОРЕДИЦА ОТ СТЪПКИ, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ НА­УЧИТЕ ДА УПРАЖНЯВАТЕ КОНСТРУКТИВНО СВОЯТА СВОБОДНА ВОЛЯ     (според  Ганшиам Синг Бирла)

ДИШАНЕ

       Дишането е онова, което ражда вашите мисли. Диша­нето, без което вие не може­те дори да съществувате, е нужно, за да стане една идея жива реалност. Дълбокото дишане показва, че имате здра­ви дробове, които на свой ред произвеждат прана, онази фи­на форма на дишане или жиз­нена сила, която ви дава сила и енергия.

  МИСЛЕНЕ

       Дълбокото балансирано ди­шане, при което циклите на вдишване и издишване не изис­кват усилие, създава вътреш­но спокойствие и човек може да мисли ясно и обективно. Вие можете да станете по – съсредоточени върху непос­редствените проблеми, без да губите представа за по-широ­кия контекст.

   ДЕЙСТВИЕ

       Щом се научите да мисли­те ясно за дадена ситуация или проблем, вие ще знаете как да действате. Ще може­те да правите разлика между това, което искате, и това, от което имате нужда, меж­ду привличането и любовта и между това, което наистина е добре за вас, и това, което не е.

   НАВИЦИ

       Повтарящите се правил­ни действия създават поло­жителен навик. Ако тези действия в началото изиск­ват съзнателно усилие, след време те се превръщат във ваша втора природа.

       ХАРАКТЕР

       Навиците поставят осно­вата на вашия характер. Ко­гато серия повтарящи се дей­ствия станат подсъзнателен навик, вие осъзнавате, че сте започнали да про­меняте вашите склонности, заложени в миналото.

ПОВЕДЕНИЕ

       Вашето поведение отразява промените във вашия характер и когато е положително, околните ще ви възприемат като по-мъдри и по-обичливи.

                               ОБСТОЯТЕЛСТВА

       Когато вашето отношение към света и поведението ви са положителни, обстоятелствата във вашия живот ще станат по-добри. Вие ще откриете по-голяма хармония във вашия живот, вашите лични взаимоотношения и ва­шата духовност.

                       ОСНОВНИ ПРАВИЛА, КОИТО Е ДОБРЕ ДА ПОМНИМ

  Нека не забравяме следните правила, докато се занимаваме с все­кидневните си задачи. Ако ги спазваме, обхватът на нашия маг­нетизъм ще нараства непрекъснато и  ще открием, че връзките ни са станали по­ – здрави и ни носят повече щастие.

              1.Любовта живее в душата.

              2.Вашите взаимоотношения са резултат от обхвата на вашия магнетизъм.

               3. Обективният самоанализ при опознаването на себе си е ключът за разбирането на разликите между вашите нужди и вашите желания.

                4. За да развиете  положителни  качества, е добре  да сте готови да промените собствения си начин на мислене. Качеството на всяка добродетелна постъпка  е право пропорционално на ка­чеството на мисълта, която я е създала.

                5. Помнете важността на развиването на положителни  качества. Ако се научите да бъдете спокойни, любящи, отговорни, вие можете да привлечете положителни връзки и да се пазите от опасни познанства.

                 6. Щастливият, здравословен и успешен живот зависи от хармо­ничния начин на мислене. „Ние сме такива, каквито са мислите ни.“

                 7.Въпреки, че вашият живот се управлява до голяма степен от заложените във вас кармични импулси, помнете, че имате силата чрез свободната си воля да създадете нови поведенчески навици.

                8. Не забравяйте, че прекаленото идентифициране с физическия свят  води до разочарование. Приемайки, че можете да боравите със света извън вашите пет сетива, вие можете да вършите чудеса. Необходимо е само да бъдете прилежни и търпеливи.

                9. Лошото настроение разрушава вашия личен магнетизъм.

               10. Ако сте склонни да приемете, че отрицателните поведенчес­ки навици могат да произлизат от неправилното мислене, вие започ­вате да се променяте в положителна посока. Не бива да се притес­нявате да потърсите обективни напътствия.

                11. Помнете старата поговорка:  Живей за своя приятел и твоят приятел ще живее за теб.

                      Мисля, че е съвсем на място да завърша тази част от статията

                          с Молитвата на Свети Франциск

Господи, направи ме инструмент на своя мир.

Покажи ми в омразата Любов;

В обидата – прошка;

В съмнението – вяра;

В отчаянието – надежда;

В тъмнината – светлина;

И в тъгата – радост.

Господи, направи maкa, че да се стремя да утешавам,

а не да бъда утешаван,

да разбирам, а не да бъда разбиран,

да обичам, а не да бъда обичан.

Защото човек давайки, получава,

прощавайки, му се прощава,

и умирайки, се събужда за вечен живот.

                                                                                                                (следва продължение)

 

Окултни науки, Психология , , , ,
About Веселин Арсов

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *