ЦИКЛИТЕ В ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ

ЦИКЛИТЕ В ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ

index1

 

      Времето от двадесет и девет  до около                    тридесет годишна възраст.

 

За много хора това е период на социална криза. Това е, до определена степен, защото не можем бързо да се движим „нагоре” към върховете на избраната от нас дейност. Първите кариерни успехи сме ги оставили зад гърба, а бъдещето предвещава единствено упорита работа. Оптимизмът в този период обикновено намалява, повече мислим за своята професионална дейност, за възможностите за ръст и промяна на посоката(натам, където успехът ще дойде по- бързо).

       Този цикъл  е един от най – важните и драматични периоди в живота на човека.  В статията са разгледани  астрологическите аспекти съответстващи на този момент от живота, а след това и практическите наблюдения и изводи на науката Психология, относно промяната на психиката през разглеждания период. В зависимост от темперамента, характера, пола  и условията, в които се развива човека, продължителността на всеки период  може да варира в импеданса от плюс – минус една година, рядко повече. При жените обикновено периодите настъпват по – рано, отколкото при мъжете.

      Да разгледаме този период от жизнения цикъл на човека: Времето от двадесет и девет  до около тридесет годишна възраст.

       Психологически  индикации (наблюдения)

Роджър Гоулд описва този период така:

Между двадесет и девет и тридесет и четири годишна възраст  младежите преодоляват илюзията, че животът е разбираем и може да бъде насочен в желана посока.Към тази възраст повечето млади хора са създали семейни отношения и потомство. Изминали са вече десетина години след края на юношеството, посветени на утвърждаване сред околни­те. Периодът започва с убеждение, че всички свои стремежи вече са опознати. Към края му обаче се появява неприятна озадаченост, че:

  • животът в много отношения започва да прилича на този на родителите;
  • някои стремежи не намират разумно обяснение;
  • постъпките на околните престават да са ясни и разбира­еми, както е изглеждало;
  • устойчивостта не е необратима и поддържането й изисква непрекъснати усилия.

Младият човек започва да се вглежда в стремежите си, за да си отговори дали сам е избрал множеството поети задължения, или те са му били натрапени от родителска зависимост (вече пре­одоляна), или по някакъв друг начин.

 Gould, R. Transformations, growth and change in adult life. New York, Simon and Schusler, 1978.

 

      Гейл Шихи смята, че с  приближаване към тридесетата година настъпва неустойчив преход – кри­за. Преосмисля се отминалото: преразглежда се важното в него. Шихи го нарича „смутно време“, защото в него се изоставят не­адекватни обяснения, създавани обаче цели 10 години между 19 и 28, без което не е възможно преминаване към следващ относи­телно устойчив период.

Появява се чувство, че нещо не е както трябва; че реалността се е стеснила. Посоките за растеж вместо да се увеличават както досега, намаляват и остават една-две.

Много илюзии се разсейват, но тъй като са били важни ори­ентири, се появява чувство на обърканост (загуба на посока). Става ясно, че не всички препятствия се преодоляват с достатъч­но желание и воля (характерна за отминалия период илюзия), и че животът е по-труден, отколкото е изглеждало досега. Появя­ва се мъчителна мисъл, че е напълно възможно съществуваща­та жизнена ситуация да остане още дълго без промяна и да се окаже, че целият живот е това, което вече е станало. Появяват се въпроси от вида: „Това, с което се занимавам сега, ли ще правя и в следващите 30 години, значи до края на живота?“ и „С това ли мечтаех да се занимавам?“; панически стремеж за бягство от застрашително настъпващото еднообразие. Този стремеж при­чинява идея, че създадените до този момент отношения са вре- менниДпредварителни), и следователно не толкова важни.

Шихи илюстрира стремежа към промяна с типични идеи на 30-годишни жени: на омъжени за преуспяващи лекари – да следват медицина; на омъжени за преуспяващи адвокати – да следват „право“; на омъжени за преуспяващи бизнесмени – да започнат свой „малък“ бизнес („бутик“; книжарница; агенция); на омъже­ни за университетски преподаватели – да напишат дисертация.

Преходът около тридесетте има форма на преразглеждане на съв­местния живот със семейния партньор. Към 29-30 у жените се появяват „лошите“ (по думите на Шихи) женски черти: стремеж към пълна самостоятелност при определяне посоката (начина) на живота си и този на останалите; ревност (завист) към мъжките професионални стремежи и резултати. Това е силен стремеж, насочващ психиката навън от тесните семейни рамки: към растеж във външната по отношение на семейството широка социална среда. Описва се с думите „Въобще не съм сигурна, че целият живот досега имаше достатъчен смисъл и че всичко трябваше да стане точно така. Дори не съм сигурна дали обичам децата си. Аз имам талант и способности за много по-важни неща от поддър­жане на домакинство. Моите способности в никакъв случай не са по-малки от тези на издигналите се до върховете в която и да е област, и не са по-малки от тези на съпруга ми. Искам всички да се възхищават от мен, да бъда авторитетна и влиятелна. Не съм съгласна и ще направя всичко възможно животът ми по-нататък да не продължи както досега.“  Затова преходът около 30 за жените е придружен със силна вътрешна борба и трудни решения за цялостна промяна на живота, което го прави труден и за мъжете.

       Мнението на  Даниел Левинсон е, че в периодът между двадесет и девет и тридесет и две години  е нормално да са осъщест­вени и четирите задачи, представляващи навлизане в света на възрастните, с които се характеризира предишния период. Ако до 29 години  това все още не е станало (доста често), върху младия човек започва да действа силен външен и вътрешен  натиск да ги осъществи и насочи живота към по-благоприятна  (харесвана) посока – кариера (професия) и създаване на се­мейство. Този натиск причинява напрегнат (стресиращ) преход около 30-годишна възраст (29-32) с важни последствия за по- нататъшните възрастови промени. Започва с преразглеждане на живота до този момент. Левинсон го описва така:  „Този преход, който продължава от около 28 до 33, е другото от  изкусните средства на природата, осигуряващи развитие и насочване на живота – корекция на пропуските и ограниченията на първата жизнена диспозиция на възрастен, необходима за създаване на фундамент за нова и по-удовлетворяваща, с което да приключи епохата ранна възрастност. Към 28 проучвателният (предварителен) характер на 20-те години се изчерпва и животът става  по-сериозен и ограничен, но и по-„истински“. Глас дълбоко в А-за ни казва: „Ако желая да променя живота, ако искам да добавя  или извадя нещо от него, трябва да започна веднага, защото много скоро ще е късно“.

      Преходът около 30 завършва с жизнена диспозиция, която винаги е различна от тази в началото му. За много мъже този преход има стресираща форма на криза, ако са затруднени да решат необходими за развитието задачи, и преценяват съществуващите  отношения като неудовлетворителни, но не са в състояние да ги променят. Семейните проблеми и разводи имат максимум в този  преход.

 Levifison, D. The mid-life transition: A period in adult psychosocial development. – Psychiatry: Journal for the Study of Interpersonal Processes, 1977, May, Vol. 40(2), c. 99-112.

 

Астрологически индикации

 

      Опозицията на транзитен Юпитер с натален Юпитер около 29,5 – 30г. Юпитер застава в опозиция към самия себе си. Това сочи за някаква криза в социалния живот на човека. Свързана е с „недостатъчна”(от негова гледна точка) скорост за неговия професионален и социален растеж. Струва му се, че околните вече са закостенели и не са в състояние да възприемат неговите „блестящи” идеи, да го оценят по достойнство. Като цяло в този период има много идеи и енергия, но липсват определени резултати и хармония.

      Възрастта в периода 29-30 г. е период, белязан най – вече с двойното действие на възвръщането на Сатурн. 

       Добре е да знаем, че силата на негативните преживявания зависи най – вече от това как е живял човекът през тези двадесет и девет години до този момент.  Дали е успял да  постигне  своите цели, или се е носил по течението. Дали е живял както е искал и в съгласие със себе си, отдавайки се на творчество и свобода  или е робувал на конформизма и на конюнктурни съображения.   Всичко това зависи най вече от свободната воля на човека, но е свързано и с влиянието на енергията на небесните тела, изразяваща се чрез аспектите на Сатурн към личните планети на човека.

       Ако рождената картата показва напрежение, свързано със Сатурн е вероятно човекът да има определени трудности  при решаване на практичните жизнени задачи и следователно може да изпитва в този период, свързан с възвръщането на Сатурн, като време на нараснало напрежение, което да покаже недостатъците на досегашния жизнени модел и потенциалните му възможности.

        Например, ако някой се е родил със Сатурн в квадратура, съвпад или опозиция с една от личните планети, той вероятно ще разбере, че конфликтите или проблемите, посочени по този начин, ще се фокусират още по-рязко по време на възвръщането на Сатурн, като го принудят да се изправи пред тези грижи. Докато това се отлага или нуждата от него се потиска, налягането от възвръщането на Сатурн не отслабва. Но когато сте се изправили пред проблемите, колкото и болезнено да бъде такова стълкновение, често има забележително смекчаване на натиска и безпокойството. Ако от друга страна личността има рожден Сатурн в  хармонични аспекти със Слънцето и/или Луната – е вероятно в годините човекът  да е използвал  сатурновите качества на своя характер и осъзнаването на практичните изисквания и задължения и тогава този период  може да се възприеме  като време за утвърждаване и заздравяване на много от ориентациите, които бавно е развивал през изминалите двадесет и девет години.

        Първият цикъл на Сатурн през рождената карта в продължение на първите 29 години от живота, е основан главно на реакция към минали условия, карма, родителско влияние и обществен натиск. През този период от живота човек обикновено не осъзнава кой е всъщност. Но след това, при първото възвръщане на Сатурн, често му се струва, че изплаща стар дълг, а много кармични модели и задължения, се отстраняват доста внезапно. По това време личността може да преживее много сложно състояние на съществуване, тъй като едновременно присъствува чувство за неизменно ограничение в жизнената структура и чувство на вътрешна свобода, което в някои случаи е съпроводено с приятно възбуждане и вдъхновяваща радост. Чувството на ограничение възниква от факта, че личността съзнава по-добре отколкото когато и да е преди каква е нейната съдба и какво трябва да прави оттук нататък. Вече няма тези, изглеждали безкрайни възможности и алтернативи; сега знаете, че сте изпълнили вашите експерименти и сте изживели младежките илюзии, а от този момент трябва да работите за изпълнението на своята роля, дори и ако нямате никаква представа за това, как сте дошли до предназначената роля, която играете.

       Задълженията ви към себе си и другите сега се виждат много ясно, и е възможно, някои от тях да се усещат тежки и ограничаващи. Но, в същото време, може да изпитвате дълбока вътрешна свобода, защото сте осъзнали, че вече не сте свързани със старите задължения, страхове и вътрешни ограничения. Това чувство на неограничена вътрешна свобода се основава също на по-ясно разбиране на реалните ви потребности, способности и творчески потенциал.

 Възможности за това какво се случва с човек в този период.

         Първа възможност

         През изминалите  години индивидът не е развил чувство за осъзнаване на постъпките си, живял е до голяма степен „безсъзнателно”, имал е относително ниско ниво на духовно развитие и слаб интелект. В този случай Сатурн го кара да се обърне назад и с ужас да осъзнае, че нищо не е свършил и времето безвъзвратно си е отишло. Не е създал нито семейство, нито е постигнал успех в нещо. В този момент  психическото състояние не е добро, чувството за потиснатост е огромно. В такива моменти човек осъзнава огромната необходимост от промени.

        Втора възможност

       Човек от едно „средно” ниво на развитие, който е живял напълно съзнателно, спокойно и „обичайно”, на тези години започва да усеща, че „младостта си отива” и най- хубавите му години вече са зад гърба. Тук Сатурн поставя въпроса за индивидуалността, за това че всеки човек трябва да изгради собствена личност. Сега е проверката за личностно развитие на човека и по – точно за неговата интензивност.

       Трета възможност

       Този вариант работи само при личности, които са постигнали високо ниво на духовно развитие и притежават развит интелект. Те възприемат принципите на Сатурн спокойно и целенасочено, работят над въплъщаването на собствените си планове. Когато идва кризата на възвръщането на Сатурн, тези хора изпитват не разочарование, а удовлетворение от това, което са свършили. В този случай имаме хладнокръвен анализ на резултатите от труда, който са полагали и планиране ва нови цели и задачи.

        Възвръщането на Сатурн, както и циклите на другите планети, са в силна зависимост от това как човек възприема техните принципи.

        Грант Леви в книгата си „Астрология за милиони“ казва: „Когато този транзит премине вие се освобождавате от много предишни вътрешни ограничения. Вие изчиствате натурата си от “изсъхването” и подготвяте място за действие, което сега става невъзпрепятствано от вътрешните комплекси и личните трудности. Скоро ще достигнете зрялост – “ще оставите всички детинщините” – и ще бъдете готови да заемете мястото си в света като възрастни.“

Следователно, ако личността посрещне първото възвръщане на Сатурн с повече смелост и честност, тогава по време на втория 29 годишен цикъл тя е по-съзнателна, по-способна да започне действие без да бъде задържана от страх и безпокойство, и по-способна да поеме отговорност за себе си и своите преживявания. Ако през този период личността успешно се настройва към истинската си съдба, като индивидуална душа, впоследствие тя може да живее по-истински, с по-голямо търпение, придобито от подчинението на своя вътрешен закон с пълно осъзнаване и приемане. През това време потенциалът на индивида към земния успех и авторитет обикновено укрепва по някакъв пряк начин, той придобива определено разбиране на ролята, която трябва да играе от този момент.

       Радикалният дом на Сатурн и домът, който той управлява обикновено са областите от живота, които по това време се определят подробно и със задълбочено внимание.
Въздейства винаги по един и същ начин и последиците дават трайни резултати.Кара Ви да осъзнаете по ясно условията около Вас,прави Ви по чувствителни към самите вас и към света в който живеете.Той Ви предоставя фундаментални заключения за вашите способности, периметър и възможности.

       Тези изводи, идващи от вашата истинска същност, по принцип ви карат из основи да преразгледате своите идеи и планове. Затова щом аспектът отмине, вие вече сте нови хора, живеете нов, по-целенасочен живот, преследвате по-добре премислени цели. Когато се яви за първи път ( тогава човек е между 29 г. – 30 г.) контактът на Сатурн с вашият рожден Сатурн обръща мисълта навътре, размишлявате дълго и задълбочено за себе се и за вече постигнатото. Това е извънредно важен период на интроспекция и  самоанализ, които се пораждат у вас спонтанно или под влияние на обстоятелствата.

       Често пъти транзита сочи промени в отношенията с хората. Такива са сключване на брак, развод, смяна на работата,безработица,отделяне от родителите, преместване в друг град, или събитие което променя посоката и темпа на живота ви. Но най-важните трансформации стават вътре във вас. Оглеждате миналото, ревизирате целите, постиженията и желанията, дълбоко преосмисляте идеите си за много неща. Така, че когато този период отмине, вие се виждате като нови хора. Разделили сте се с много от старите си идеи и може би силно сте се борили срещу тази раздяла. Сантименталността изчезва или поне получавате доста добри възможности да я изтриете от съзнанието си. Щом този транзит отмине, ще отпаднат много от старите ви вътрешни бариери. Ще сте очистили гората на дълбоката си същина от изсъхнали клони. Вътрешните комплекси и ограничения вече Ви създават по-малко пречки. С две думи ще узреете. Откажете се от детинщините и заемете мястото си в света като възрастни хора.

       Сатурновият транзит спрямо собственото му място е най-важната точка,в която свободната воля действува в живота без бариери пред себе си, неподвластна на обстоятелствата както никога друг път. Приемете задълженията произтичащи от тази            привилегия. Хванете здраво тук и сега юздите на живота си и на самите себе си. Никога няма да бъдете така свободни. Изборът сега е изцяло ваш – направете го мъдро. Именно сега вашата свободна воля в най-буквалният смисъл на думата кове съдбата ви за дълги години напред, ако не и за цялото време, което ви остава да живеете.

 

Искам да благодаря на моя духовен брат, ректора на Московската Астрологична Академия проф. Михаил Борисович Левин, чиито лекции използвах за тази статия.

Искам да благодаря и на своя преподавател по Възрастова психология доц. д – р Георги Маджаров  от ВТУ за прекрасните му разработки по тази тема.

 

Психология , ,
About Веселин Арсов

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *