11694303_990320647667466_554496259_n
11713598_990319651000899_1259181688_n
IMG_20150710_202737

Веселин Арсов – магистър психолог

Образование:

Завършил психология в ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ град Велико Търново

Допълнителна професионална подготовка – Положителна психотерапия по метода на Н.Песешкиан

Допълнителна професионална подготовка – към Московската Академия по Астрология.

Допълнителна професионална подготовка – Хипноза и Хипнотерапия към БАХХ.

Сертифициран по програма – Тълкуване на сънища към Българска школа по Психоанализа.

Дипломната ми работа бе на тема : ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СЕМЕЙНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Моят път в Психологията минава както през академичното образование – университет, специализация, курсове и т.н., така и през езотеричните науки: Астрология, Хиромантия, Физиогномика, Нумерология, които съм изучавал в различни езотерични школи, включително и в Езотеричното Общество „Бяло Братство“ чрез беседите на Учителя Беинса Дуно, известен на широката общественост като Петър Дънов. В своята работа съчетавам както академичните методики, така и информацията за клиента ми, която ми дават Окултните науки.

Каква е разликата между конвенционалния и езотеричния подход?

При конвенционалния подход психологическите тестове и други изследвания дават на психолога, в голяма степен, моментното състояние на клиента. Чрез тях най – точно може да се определи тактиката (похват, методика), чрез която да се работи и въздейства на човека в момента на кризата, когато той е разбрал, че сам не може да се справи. Мога да ви уверя, че академичните методи, с които съм се запознал в своето обучение, са действени и полезни за клиентите, според моментното им състояние. Но чрез тях не може да се предвиди мотивацията, която определя постъпките на човека. Или както казва проф. д-р Кр. Йонкова в своя труд „Дебатът между моделите на човешко поведение“ : „Способността на човека да иска едно, да осъзнава друго, да говори трето и да прави четвърто, в Социалната Психология и преди, и сега се формулира като първостепенен проблем.“

Езотеричните науки ми дават стратегията за работа с клиента. Чертите на лицето, линиите по дланите и формите на пръстите и ръката, датата, часът и мястото на раждане, дават много по – обширна и точна информация както за моментното състояние, така и за мотивацията на поведение на човека. С други думи казано – Окултните науки ни дават поглед върху това, как човекът би действал в екстремни ситуации, когато съществуванието ме у в опастност и се включва подсъзнанието. А то е, което определя мотивацията на индивида.

От древни времена битува един призив към Човека: „Опознай себе си!“ Учителят П.Дънов казва: „Изучавайте окултните науки, за да опознаете себе си и да вървите към Съвършенството.“

В работата си като психолог – консултант, с помощта на Окултните науки аз виждам недостатъците, проблемите на клиента, които му пречат да бъде социално успешен, или да има успешни емоционални връзки, или това, което му пречи просто да бъде себе си и го напряга и тревожи. След като съм туширал моментните проблеми в живота му, най – често със средствата на конвенционалната Психология, моята работа е да направим вече двамата с него този резултат траен и необратим. Защото, ако клиентът ми не е разбрал защо му се е случило дадено неприятното събитие (разтрогване на връзка, конфликт с приятели, инцидент) и търси причините само в другите или в обективните условия, той е осъден да повтори това изпитание още веднъж, и още веднъж, докото не разбере, че съдбата му е в неговите ръце и той сам е ковач на своето щастие. Моята работа като психолог – консултант е да му помогна да открие причините, породени от неговите недостатъци и заедно да работим върху промяната, която ще му помогне да се чувства силен, радостен и щастлив от живота си.