Блог

Дванайсето упражнение СКАЧАНЕ

                                      Посвещение – Спасение         То е от Бога. Свързано е с Покаянието. Човекът получава подкрепата на Невидимия свят и Бог го изпраща на обучение в света. То значи максимално развитие на вътрешните му сили. Това е […]

Единайсето упражнение ЕВЕРА

                 Посвещение – Спасение        То е от Бога. Свързано е с Покаянието. Човекът получава подкрепата на Невидимия свят и Бог го изпраща на обучение в света. То значи максимално развитие на вътрешните му сили. Това е невъзможно без дълбока и искрена вяра в Бога. Човекът започва […]

ПЕРИОДА ОТ 45 ДО 65 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

             С какво ни помага и с какво ни пречи това знание. Психиката на човека се променя с възрастта му. За да сглобим пълна картина на възрастовото развитие на човека по време на неговата зрялост, трябва да синтезираме информацията по години и периоди, в които се пресичат няколко планетарни цикъла. […]

Десето упражнение ЛЕТЕНЕ

Посвещение: Покаяние То зависи от самия човек и е свързано с: – Почистване на душата от всичко ненужно; – Равносметка на целия живот; – Формиране на нов начин на мислене и поведение. Чрез Покаянието кандидатът се връща към своя Божествен произход. Следствие от него е получаване на просветление, което помага на човека да  развива истинските […]

Девето упражнение ЧИСТЕНЕ

           Посвещение: Покаяние То зависи от самия човек и е свързано с: – Почистване на душата от всичко ненужно; – Равносметка на целия живот; – Формиране на нов начин на мислене и поведение. Чрез Покаянието кандидатът се връща към своя Божествен произход. Следствие от  него е получаване на просветление, което помага […]

Осмо упражнение ПЛЯСКАНЕ

   Посвещение: Покаяние То зависи от самия човек и е свързано с: – Почистване на душата от всичко ненужно; – Равносметка на целия живот; – Формиране на нов начин на мислене и поведение. Чрез Покаянието кандидатът се връща към своя Божествен произход. Следствие от него е получаване на просветление, което помага на човека да развива […]

Седмо упражнение ОСВОБОЖДАВАНЕ

   Посвещение: Покаяние.     Чувства и емоции: Решителност. Стремеж съм свобода. Скъсване с миналото чрез разкъсване на старите кармични връзки и отношения.     Идеи: 1.Идеята, че онова, което може да освободи човека от неговата съдба е любовта към Бога, чрез която научаваме закона на служенето. 2.Идеята за разкъсване на веригите, които ни свързват […]

Шесто упражнение ОТВАРЯНЕ

Посвещение: Покаяние. Чувства и емоции: Единение с Бога; Мистичност; Доверие; Съкровенност; Отваряне. Стремеж към свобода. Освобождаване от страха. Идеи: 1.Приемане на Бог като обект на нашата любов. 2.Разумност на мисли и чувства. Освобождаване на пътя за проява на ума и сърцето. 3.Идеята да не се мисли за старото – да се затвори вратата към него. […]

Пето упражнение ВДИГАНЕ

                                                              ВДИГАНЕ    Посвещение: Обръщане към Бога. Чувства и емоции: Копнеж към Възвишеното. Зов към всички души да тръгнат по пътя към Бога. Дешевен подем […]

Четвърто упражнение ВЪЗЛИЗАНЕ

                     ВЪЗЛИЗАНЕ Посвещение: Обръщане към Бога. Чувства и емоции: Радост при възлизането. Страдание при слизането. Разширение при възлизането. Дълбочина, осъзнаване при слизането. Идеи: 1.Идеята за вечния път в живота, приемайки енергията на Земята и Космоса. 2.Идеята за качването и слизането като движение по пътя: „Радост и […]